Karíma Al-Mukhtarová, Martin Pondělíček – Nevšední všednosti

Nevšední všednosti ...

Karíma Al-Mukhtarová, Martin Pondělíček – Nevšední všednosti

25. 3. — 29. 5. 2022

ALTERNATIVA
Komenského 10
586 01 Jihlava
Kurátor: Adam Hnojil

Karíma Al-Mukhtarová a Martin Pondělíček pronikají ke svým identitám skrze meditativní až rituální způsoby své tvorby. Nalézají skuliny v mnohovrstevnatém prostoru a prosakují jimi stále hlouběji. Oba neúnavně pracují v technikách náročných na čas, preciznost a trpělivost. Vyzkoušené techniky posouvají za hranice možností. Oba autory spojuje mnohovrstevnatost jejich uměleckých prací. Za krásou se ukrývá ironie, za řádem chaos, za vážností humor. Díky překrývajícím se formám spolu jejich díla komunikují, doplňují se nebo dokonce splývají natolik, že nelze určit autorství.

Fotogalerie