Josef Bulant
Josef Bulant
Pod viaduktem, 1984, olej na plátně, 40 x 46 cm, ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

V těchto dnech slavíme sté výročí od narození nepřehlédnutelné výtvarné osobnosti Jihlavy druhé poloviny 20. století – Josefa Bulanta.

*narozen 26. 2. 1923 v Jihlavě, zemřel 16. 12. 2014

Po absolvování pražské akademie pracoval nejprve jako výtvarník v Horáckém divadle a později aktivně působil v místním pedagogickém institutu. Byl to vnímavý člověk, který vyhledával poetická zákoutí v krajině i městě, ve kterém žil. Tyto citlivé vnitřní záznamy pak mistrnou technikou přenášel na plátno.

Jeho výtvarný sloh byl zpočátku impresivně realistický, poté zkoumal různé možnosti evropské avantgardy od pointilismu přes expresionismus až po lyrický kubismus. V sérii několika obrazů je zřetelný vliv Skupiny 42. Od 2. poloviny 60. let se jeho výtvarný projev upevňoval – vnímanou realitu aktivně přetvářel do fantaskní vize často lyricko poetického charakteru. Dosahoval toho rytmickou stylizací kompozice a citlivou kombinací barevných odstínů. Jeho vnímavost, mimořádný smysl pro kompozici a barvu, schopnost vtisknout obrazu atmosféru různých osobitých nuancí, byly výjimečným způsobem zhodnoceny též v jeho zátiších.

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě Josefu Bulantovi uspořádala retrospektivní výstavu k 90. narozeninám. Sté jubileum připomíná alespoň vystavením obrazu z roku 1984, který je ukázkou malířovy senzitivity a mistrovské schopnosti uměleckou stylizací vyjádřit atmosféru místa.

Pod viaduktem, 1984, olej na plátně, 40 x 46 cm, ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Daniel Novák, únor 2023

ředitel
Mgr. Daniel Novák

tel. č.: 567 301 681
novak@ogv.cz