Jiří Nováček: Verloren

Jiří Nováček

Jiří Nováček: Verloren

26. 10. 2023 — 7. 1. 2024

Masarykovo nám. 24

Autorská výstava „Verloren“ Jiřího Nováčka objevuje svými záběry v „rozhodujících okamžicích“ především obyvatele starého kontinentu jako protagonisty v rozmanitých vizuálních polohách, které nabízí nejen rušné ulice a neznámá městská zákoutí, ale i prostory mimo ně. Zde dochází ve stylu humanistického a subjektivního dokumentu ke zkoumání každodenního života populace a její osobní i kulturní identity. V jistém slova smyslu jde o vizuální narativy vytvořené dokumentárním fotografem. Způsob, jak se spojit se světem a pro diváka vrátit zpět okamžiky, které v něm vynikají. Subjektivní autorské vidění je interpretací a vizualizací světa osobním způsobem a průzkumem s hledáním jeho identity v různých polohách a analogiích různých motivů, jež jsou odrazem lidské existence. Vše je často závislé na zachycení v co nejkratší reakční době, v okamžicích, které často probíhají v milisekundách. Výstava je výběrem autorovy tvorby bez jasně vymezeného tematického, geografického či časového vymezení a je uspořádána do různých cyklů. Má přimět nejen k zamyšlení, ale je i nástrojem k vnímání a přispění širšího pochopení společnosti a její psychologie.

Jiří Nováček
Dokumentární fotografické tvorbě se profesionálně věnuje nejen doma, ale často v zahraničí. Při svých cestách často vytváří subjektivní dokumentární soubory plné osobních prožitků, vjemů a nálad věnované vztahu člověka a prostředí. Ve své volné tvorbě kromě dlouhodobých dokumentárních projektů a reportáží se zaměřuje i na výtvarnou fotografii, inscenovanou tvorbu, volné interpretace a portréty. Je absolventem Slezské univerzity v Opavě. Ve Velké Británii, kde studoval a pracoval v muzeu Victoria & Albert v Londýně, se účastnil mnoha výstav a projektů. Poté odešel do svobodného povolání, kde se mimo jiné věnuje odborné práci v oblasti fotografických a grafických konceptů, kurátorským výstavním projektům, vydavatelství a přednáškám. Žije na Vysočině. V současné době má již za sebou otevření více než dvaceti výstav a výstavních prostor nejen s vlastní produkcí z oblasti fotografie, ale i výtvarného umění.

jirinovacek.com

Výstava již skončila.

VSTUPNÉ

vstup zdarma

PŘÍLOHY

tisková zpráva

FOTO

vernisáž

Fotogalerie