Jan Honsa (1876—⁠1937) / Samotář se srdcem venkovana

Jan Honsa ...

Jan Honsa (1876—⁠1937) / Samotář se srdcem venkovana

12. 11. 2021 — 6. 2. 2022

Masarykovo nám. 24
586 01 Jihlava

Kurátorka: Jana Bojanovská
 

V letošním roce si připomínáme již 145. výročí narození českého malíře a grafika Jana Honsy, žáka proslulé Mařákovy krajinářské školy na pražské Akademii. Jak napovídá i podtitul výstavy, byl již od mládí duší samotář, který kromě studia, několika zahraničních studijních cest a víceméně nuceného pobytu v Praze v době války, prožil celý život v Běstovicích u Chocně a zdejší kraj se mu tak stal zdrojem jeho celoživotní výtvarné inspirace. Uměl zachytit jeho prostý ráz i náladu, zvláště v lesních motivech, v panoramatických i v idylických krajinách s kvetoucími stromy a s typickými venkovskými chalupami. Vytvořil si zcela osobitý a nezaměnitelný malířský styl, vyznačující se živou barevností a spojující evropskou impresionistickou až pointilistickou techniku se stylizovanými prvky ryze české venkovské secese, odkazující na dekorativní motivy lidového nábytku a barvotisku. Honsovy obrazy, oslavující především krajinu východních Čech a Českomoravské Vysočiny, jsou tak právem označovány za jednu z nejoriginálnějších interpretací impresionismu v českém umění. Svými experimenty v grafice a v malbě dosáhl pozoruhodných výsledků, jež tohoto umělce řadí k významným tvůrcům své doby.
Výstava je průřezem tvorbou tohoto pozapomenutého českého krajináře a sleduje postupný vývoj jeho malířského stylu. Na vybraném souboru obrazů, kreseb a grafik z veřejných galerií i soukromých sbírek je prezentována Honsova tvorba založená na trvalém a hlubokém kontaktu s přírodou, v níž vyrostl, žil a pracoval. Cílem této expozice je tedy představit Honsovo dílo jako odraz jeho životní i umělecké cesty, jeho úspěchů, neúnavného hledání, experimentů i smutného závěru života v dobrovolné izolaci.

Za laskavé zapůjčení exponátů děkujeme soukromým sběratelům a institucím: Národní galerie v Praze, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Muzeum umění Olomouc, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Západočeská galerie v Plzni, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Východočeská galerie v Pardubicích, Městské muzeum a galerie Hlinsko, Městská galerie Vysoké Mýto, Česká spořitelna, a.s., České přístavy a. s, soukromí zapůjčitelé.

Fotogalerie