1
1

Jan Honsa

15. 11. 2021 — 4. 2. 2022

CÍLOVÁ SKUPINA: MŠ, I. a II. stupeň ZŠ a školní družiny, SŠ
TRVÁNÍ: 60 až 90 minut
MÍSTO KONÁNÍ: Budova Masarykovo náměstí 24, Jihlava

CHARAKTERISTIKA: Jan Honsa patřil mezi významné české krajináře. Jeho obrazy, ovlivněné impresionismem, vypovídají o umělcově těsném sepětí s přírodou a o jeho hlubokém vztahu k ní. V programu si vytvoříme krajinomalbu, která bude z části navazovat na dílo Jana Honsy, z části bude inspirovaná vlastní fantazií.

Cena programu je 20 Kč / žák (pedagogický doprovod zdarma).

Cíl programu: Úloha galerie v současné společnosti, návaznost programu v rámci RVP Umění a kultura, Člověk a jeho svět.

Kontaktní osoba: Bc. Veronika Dolanská / dolanska@ogv.cz / 567 215 479

registrace ⟶
edukační pracovník
Bc. Veronika Dolanská
knihovna

tel. č.: 567 215 479; 605 969 592
dolanska@ogv.cz 

aktuálně