Ze sbírek... Bohumír Matal
Ze sbírek... Bohumír Matal
Bohumír Matal, Postava s bicyklem (Z cyklu Člověk ve městě a město v člověku), 1948
olej, lepenka, 68,5 x 48,5 cm

Jednu z nejdůležitějších částí sbírkových fondů OGV v Jihlavě, a tedy i její stálé expozice, tvoří početný soubor obrazů Skupiny 42, jejímiž členy byla ve 40. letech nastupující generace mladých umělců zaměřených na poetiku současné technické civilizace. Vedle prací Františka Hudečka, Kamila Lhotáka, Františka Grosse nebo Jana Smetany, je zde zastoupen také nejmladší člen skupiny, významný představitel brněnské poválečné malby 20. století, Bohumír Matal.

Matal se narodil 13. ledna 1922 v Brně, kde také v letech 1937-1941 vystudoval Školu uměleckých řemesel u prof. E. Hrbka a F. V. Süssera. V říjnu 1941 byl deportován do pracovních táborů v Lohbrücku poblíž Breslau a později do Oswitzu, kde pracoval v řetězárně. Ihned po návratu z internace se naplno vrhl do středu výtvarného dění. Roku 1945 se postupně stal členem Umělecké besedy, Spolku výtvarných umělců Aleš, Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské a již zmíněné Skupiny 42. V roce 1946 se účastnil výstavy nejvýznamnějších mladých umělců Československa „Art Tchécoslovaque 1938–1946“ v Galerii la Boëtie v Paříži. Hned v následujícím roce se malíř dočkal samostatné výstavy, kterou mu uspořádal SVU Aleš v brněnském Domě umění. Po roce 1948 politický vývoj v tehdejším Československu těžce dopadl na umělce se silnými morálními zásadami, vírou v humanitní ideály a svobodu a značně zkomplikoval jeho tvůrčí činnost. Bohumír Matal nemohl dlouhá léta vystavovat, uzavřel se ve svém ateliéru a dál neúnavně tvořil v duchu Skupiny 42. Později se mu podařilo seskupit kolem svého ateliéru v Brně na České ulici skupinu přátel, z níž roku 1957 vzešla tvůrčí skupina Brno 57. Po roce 1968 odešel z Brna na venkov, do Prudké u Doubravníku, kde si zakoupil starý zpustlý mlýn, který postupně opravil a přestavěl na ateliér. Zde také po delší nemoci 7. července 1988 zemřel.

Jeho tvorba byla zpočátku ovlivněna surrealismem, poté se orientoval k snově zabarvenému civilismu, v duchu tématiky Skupiny 42 se zabýval vztahem člověka a moderní techniky a civilizace. Postupně se ovšem propracoval k abstraktní malbě ovlivněné kubismem. V 60. letech se v díle Bohumíra Matala objevila lyrická abstrakce a experiment, kromě malby se v dalších letech věnoval také scénografii, grafice (ex libris) a monumentálním realizacím v architektuře.

Pro tvorbu Bohumíra Matala je charakteristická práce ve volných cyklech, k jednomu námětu se vracel, dokud nebyl přesvědčen o jeho vyčerpání. V 2. pol. 40. let je tímto nosným tématem právě "Člověk ve městě, město v člověku", které zpracoval ve více než deseti variantách. Jihlavský obraz Postava s bicyklem z roku 1948 je jednou z posledních prací tohoto cyklu. V popředí ostrého perspektivního úběžníku ulice lemované činžáky stojí monstrózní figura tvořená vírem polokružnic a trojúhelníků, která drží po levé straně jízdní kolo. Fantasmagorická postava kontrastuje se smyslovou věrností městské ulice a vyvolává tajemný strach a pocit ohrožení. Převládá zde temná šedohnědá barevnost.

Jana Bojanovská

kurátorka sbírky malby a kresby
Mgr. Jana Bojanovská

tel. č.: 567 217 133; 605 221 763
bojanovska@ogv.cz