1
1

Zaváté šlépěje

1. 9. 2023 — 30. 6. 2024

Ve spolupráci se ZŠ O. Březiny v Jihlavě jsme letos zahájili dlouhodobý vzdělávací projekt s názvem Zaváté šlépěje. Jak už název napovídá, téma a náplň projektu odkazuje na stejnojmenné sousoší významného umělce Jaroslava Šlezingera, kterému se budeme během našich setkání věnovat. Jeho pohnutý osud inspiroval studenty již během projektu Zastávky umění, a proto jsme se rozhodli věnovat se osobě sochaře z Vysočiny podrobněji. Projektu se účastní dvě skupiny žáků deváté třídy v rámci společenského semináře.

15. 9. 2023 / ZŠ O. Březiny [FOTO]
První setkání s oběma skupinami žáků 9. třídy O. Březiny proběhlo ve škole. Představili jsme si projekt, jeho náplň i cíle. Abychom se v příštích setkáních lépe orientovali v čase i tématu, povídali jsme si o tom, co pro žáky znamená svoboda. Co si pod názvem představují, jak by ji popsali nebo jakou barvu by k ní přiřadili. Následně jsme si udělali jednoduchý vhled do důležitých událostí první poloviny minulého století. Žáci pracovali jak samostatně, tak ve skupinkách.

6. 10. + 13. 10. 2023 / OGV, Masarykovo náměstí [FOTO]
Druhé setkání navazovalo na historické události první poloviny minulého století. Žáci dostali dobové fotografie, které se snažili popsat a přiřadit do různých období. Poté se rozdělili do dvou skupin. Každá dostala materiály týkající se osoby Jaroslava Šlezingera. Jedna se věnovala jeho životnímu osudu, druhá sochařské tvorbě. Žáci si navzájem prezentovali získané informace a na závěr jsme se přesunuli do výtvarného ateliéru, kde si každý vytvořil vlastní placku na téma svoboda.

20. 10. 2023 / Jihlava [FOTO]
Během třetího setkání jsme navázali na historické a životní milníky sochaře Jaroslava Šlezingera. Žáci se rozdělili do dvou skupin a navzájem se pomocí mapy a přiložených instrukcí dovedli na pět míst, která souvisí s osobou umělce. Putování bylo vytvořeno jako malá pátrací hra s otázkami i odpověďmi, které se navzájem prolínaly v rámci obou skupin. Vila Šlezinger, chrám Nanebevzetí Panny Marie, socha TGM, památník u VŠPJ a městský hřbitov byly zastávky, na nichž se žáci dozvěděli další důležité informace týkající se jak Jaroslava Šlezingera, tak politické situace v zemi a hlavně v našem městě. Závěrečná ústní zpětná vazba nás utvrdila v tom, že jsme na dobré cestě.

24. 11. 2023 / OGV, Masarykovo náměstí 24 [FOTO]
Důležité informace o sochaři Jaroslavu Šlezingerovi a politické situaci 50. let minulého století již žáci mají. Dnes jsme se zaměřili na klíčová slova, která nám z přechozích setkání nejvíc přibližují nelehký život a rodinnou situaci politických vězňů. Žáci se pokusili některá z nich výtvarně ztvárnit pomocí jednoduchých náčrtků nebo symbolů. Promítli jsme si fotografie památníků bezpráví, které se nacházejí na našem území i v zahraničí. 

15. 12. 2023 / OGV, Masarykovo náměstí 24 [FOTO]
Cílem následujících setkání je zamyslet se nad intervencí ve veřejném prostoru, popřípadě památníkem, který by veřejnosti připomínal nepravomocně odsouzené občany během procesů v 50. letech minulého století v Jihlavě. Tentokrát jsme k nám do galerie pozvali obě skupiny žáků humanitního semináře. Chtěli jsme, aby se společně zamysleli nad možnou realizací památníku za účasti kolegů edukátorů z Jihlavského architektonického manuálu Terezou Tecl Brussmannovou a Vojtou Teclem. Tereza je sochařka, Vojta architekt, a tak dokázali žákům předat důležité praktické informace k jejich návrhům a prvním skicám.

5. 1. 2024 / OGV, Masarykovo náměstí 24 [FOTO]
Letošní první setkání s žáky ZŠ O. Březiny bylo velice přínosné a zásadní. Žáci si navzájem prezentovali návrhy památníku, na kterých pracovali během minulého setkání. Měli možnost diskutovat, pokládat si navzájem otázky k výtvarnému ztvárnění i technickým parametrům. I tentokrát byli přítomní kolegové z JAMu (Jihlavského architektonického manuálu) Terka a Vojta, kteří komentovali jednotlivé návrhy ze svého pohledu vystudované sochařky a architekta. Poté následovalo veřejné hlasování o nejlepší návrh. Žáci se jednoznačně shodli na instalaci, která pracuje s kovovými pruty ve tvaru lidských siluet. V závěrečné reflexi potvrdili, že jsou s vybraným návrhem spokojení a ztotožňují se s ním. Krásná práce!

19. 1. 2024 / OGV, Masarykovo náměstí 24 [FOTO]
Dnes se žáci rozdělili do dvou skupin. Jedna pracovala s Terezou a Vojtou na maketě památníku a druhá se věnovala návrhu plakátu na vernisáž našeho projektu. Převést tužkou načrtnutý návrh do trojrozměrné podoby není úplně snadná věc, a tak se o to pokusilo více žáků než jen autorka vítězného návrhu. Ta dnes navíc pro nemoc chyběla. I to se bohužel stává. Ale spolužáci jí volali a konzultovali s ní otázky, o kterých si mysleli, že by jako autorka návrhu měla vědět. Spolupráce, komunikace, sdílení názorů a vzájemný dialog jsou důležitou součástí společné práce. A žákům se v této oblasti dobře daří. A to nám dělá radost.

26. 1. 2024 / OGV, Masarykovo náměstí 24 [FOTO]
Na dnešní setkání dorazila skupina žáků, která si vzala na starost návrh samotného památníku. Pokusili se vytvořit makety postav v životní velikosti, jenž jsou ústředním motivem instalace. Pracovali ve dvojicích nebo trojicích, obkreslovali sebe navzájem a následně postavy tvarově dotvářeli. Kromě Terezy a Vojty, kteří žákům dávali praktické rady, přišel na dnešní setkání také reportér Českého rozhlasu Vysočina Daniel Zach. Naše téma ho zaujalo a to nám udělalo radost. Povídal si s autorkou finálního návrhu ale i s ostatními žáky. V závěrečné reflexi se žáci shodli, že i dnešní setkání bylo přínosné a posunulo jejich práci zase o kousek dál.

9. 2. 2024 / OGV, Masarykovo náměstí 24 [FOTO]
Druhá skupina žáků má na starost propagaci celého projektu. Dnes jsme se proto zamýšleli nad podobou plakátu a pozvánek na vernisáž. V týmu jsou samá děvčata a ta se jednomyslně shodla na jejich grafickém ztvárnění. Možná vznikne i jednoduché video, které krátce představí náš projekt. Na něm se ale nejprve chtějí domluvit i s druhou skupinou. Také dnes vznikl text, který uveřejníme na galerijním blogu. Děvčata opět odvedla velký kus práce, takže jarní prázdniny, které je v příštím týdnu čekají, jsou zasloužené.

1. 3. 2024 / OGV, Komenského 10 [FOTO]
Dnes jsme se sešli v galerii na Komenského, kde žáci ještě nebyli. Nejprve jsme shrnuli, co všechno nás ještě čeká, a poté jsme se pustili do výběru citátu, který by měl být součástí instalace. Nejvíc hlasů dostaly dva, takže do příště jsme si dali čas pro finální výběr. Velkou část práce mají žáci už za sebou, takže se dnes počítalo i s trochu oddechovým programem, který nám poskytla prohlídka výstavy BYLO – NE – BYLO. Na závěr přišla Tereza s Vojtou, kteří nám přinesli čerstvé informace od uměleckého kováře, který žákům přenese jejich návrh do reálné podoby. Doufáme, že nám klapne i návštěva přímo u něj, v kovárně.

7. 3. 2024 / Vysoká škola polytechnická Jihlava [FOTO]
Setkání na VŠPJ bylo jiné, než všechna ostatní. Čtyři dobrovolníci z řad žáků měli schůzku s rektorem doc. Ing. Zdeňkem Horákem, Ph.D, aby mu představili návrh vlastního díla a popovídali si s ním o chystané instalaci a vernisáži. Setkání bylo velice milé a neslo se v přátelském duchu. Žáci prezentovali fotografie a hlavně komentovali návrh, který se v nejbližší době chystá ztvárnit umělecký kovář Luděk Kalný. Pan rektor s návrhem souhlasil, schválil žákům instalaci na pozemku školy a těší se na vernisáž. Děkujeme! Spolupráce s VŠPJ si moc vážíme!

5. 4. 2024 / OGV, Masarykovo nám. 24 [FOTO]
Pomalu se blížíme do finále! Dnes se v galerii sešly obě skupiny žáků, aby společně diskutovaly nad grafickým vzhledem plakátu a pozvánek. Řešili jsme podrobný program vernisáže a domlouvali se na formě občerstvení. Návrh objektu, který žáci vytvořili, je nyní v rukách uměleckého kováře Luďka Kalného. Domlouvali jsme se na termínu návštěvy v jeho dílně, protože žáci chtějí být u finálního sestavení všech částí kovového objektu. A pan Kalný jim to umožnil, za což jsme mu vděční. Další setkání se uskuteční po přijímacím řízení na střední školy, které v příštím týdnu žáky čeká. Popřejme jim tedy pevné nervy a mnoho zdaru! 

registrace ⟶
edukační pracovník
Mgr. Pavlína Pitrová

tel. č.: 567 217 133; 604 875 412
pitrova@ogv.cz

aktuálně