1
1

Zastávky umění

1. 11. 2022 — 30. 6. 2023

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě se v letošním školním roce zapojila do projektu Jihlava mi není fu©k! s programem Zastávky umění. Ke spolupráci přizvala třídu studentů jihlavského gymnázia a žáků ZŠ Křesťanská. 

Cílem programu je vytvořit výtvarnou intervenci ve veřejném prostoru, která bude vyjadřovat jejich názory, příběhy nebo interpretace. Ve svých výtvarných výpovědích se zaměří na témata spojená s událostmi v místě, kde žijí, nebo v jeho okolí - především tedy v prostředí města Jihlavy. K výtvarnému zpracování budou využity trolejbusové a autobusové zastávky. Právě ty slouží k zastavení a dávají tak možnost vnímat ve vymezeném čase sdělení studentů.

Kontaktní osoba: Mgr. Pavlína Pitrová / pitrova@ogv.cz / 604 875 412

Program Zastávky umění je realizován v rámci projektu Jihlava mi není fu©k! díky podpoře ČSOB pomáhá regionům. Ve spolupráci s KVAS z.s., Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Gymnázium Jihlava a Křesťanská základní škola v Jihlavě.
#jihlavasodvahou #sodvahou #jihlavaminenifuk
www.jihlavasodvahou.cz
www.facebook.com/jihlavasodvahou

 

4. 11. 2022 / OGV Masarykovo náměstí [FOTO] / Gymnázium Jihlava
14. 11. 2022 / OGV Masarykovo náměstí [FOTO] / Křesťanská základní škola v Jihlavě
První seznamovací setkání proběhlo v galerii na Masarykově náměstí. Koordinátorka Zuzana Demlová seznámila žáky s projektem Jihlava mi není fu©k! Následně jsme studentům představili záměr a ideu programu Zastávky umění. Dozvěděli se, jaké přístřešky jsou k dispozici, proč zrovna tyto a jakým způsobem přistupovat k jejich tématickému a výtvarnému ztvárnění. Na závěr proběhlo krátké shrnutí. Žáci měli možnost sdělit nám anonymně své obavy, ale také pozitivní reakce z projektu, který je v následujícím školním roce čeká.

16. 1. 2023 / Křesťanská základní škola Jihlava [FOTO]
Žáci ze ZŠ Křesťanská hledají témata, která chtějí obsahově i výtvarně ztvárnit na vybraných přístřešcích trolejbusových zastávek v Jihlavě. V rámci prevence kriminality se setkali s asistenty Dádou Drevňákem a Martou Čarnou. Žáci se mohli zeptat na cokoli, co je zajímá v rámci tématu předcházení kriminálního chování dospělých a zejména dětí.

27. 1. 2023 / OGV Masarykovo náměstí [FOTO] / Gymnázium Jihlava
Studenti gymnázia udělali velký kus práce! Na dnešním setkání prezentovali ve třech skupinách tři témata, kterým se chtějí věnovat v rámci ztvárnění přístřešku zastávek. Dozvěděli jsme se, jakým způsobem k tématu dospěli, a jak přistupovali k výtvarnému ztvárnění. Navzájem diskutovali a komentovali práci v rámci jednotlivých skupin. Otázky a postřehy, které se objevily, byly velice přínosné. A povedou k tomu, že se ve své práci posunou dál.

31. 1. 2023 / OGV Masarykovo náměstí [FOTO] / Gymnázium Jihlava
Dvě z  témat, které si studenti jihlavského gymnázia sami zvolili, jsou spojená s historií Jihlavy druhé poloviny minulého století. Jedna skupina chce připomenout osudy jihlavských osobností, sochaře Jaroslava Šlezingera a zpěváka Jaroslava Pospíšila. Druhá přemýšlí nad proměnou konkrétního místa jihlavského náměstí. Shodli jsme se, že by žákům mohl pomoci obecný historický vhled do problematiky 50. let. Podařilo se nám oslovit prof. Michala Stehlíka, odborníka na toto téma, který přijal pozvání k nám do galerie. I když si třetí skupina zvolila jako své téma sport, věříme, že přednáška byla přínosná i pro ně.

6. 2. 2023 / Masarykovo náměstí [FOTO] / Křesťanská základní škola v Jihlavě
Žáci sedmé třídy z Křesťanské ZŠ momentálně hledají témata v rámci výzvy Jihlava mi není fuk! Navíc v návaznosti na místo, kde se nachází přístřešek, který mají možnost výtvarně ztvárnit. Ten jejich je na náměstí a u nemocnice. Dnes proto vyšli přímo do terénu. Na náměstí oslovovali kolemjdoucí a ptali se jich, co si myslí o veřejných toaletách v Jihlavě, protože to je téma, které pálí i je. Schválně, co myslíte? Kde si v Jihlavě můžete odskočit? Oficiálně!

13. 2. 2023 / OGV Masarykovo náměstí [FOTO] / Křesťanská základní škola v Jihlavě
Na dnešním setkání jsme zpracovávali sebraná data z terénního výzkumu, který proběhnul v minulém týdnu na Masarykově náměstí. Ohledně veřejných toalet jsme se od obyvatel města dozvěděli velice zajímavé informace, postřehy a návrhy. Zaměřili jsme se i na druhé téma, které se má objevit na zastávce u nemocnice. Základní otázkou, kterou jsme si položili, bylo, CO chceme veřejnosti říct a CO nám může pomoci v našem dalším uchopení tématu.

10. 3. 2023 / Gymnázium Jihlava [FOTO]
Studentům jihlavského gymnázia se v krátké prezentaci představila výtvarnice Jantra Šímová. Oslovili jsme ji, aby žákům pomohla posunout se v jejich výtvarném zpracování jednotlivých návrhů. Žáci se rozhodli, že chtějí pracovat se šablonami, se kterými už měli předchozí zkušenost z hodin výtvarné výchovy s pedagožkou a výtvarnicí Soňou Jurkovičovou. Pracovat s inverzním viděním není úplně jednoduché, ale studentům se podařilo vytvořit i složitější šablony. Vrcholem byl od oka načrtnutý šablonový profil prvního prezidenta T. G. Masaryka, kterého žáci využijí v rámci jednoho z návrhů. Skvělá práce!

20. 3. 2023 / OGV Masarykovo náměstí [FOTO] / Křesťanská základní škola v Jihlavě
Sedmákům z Křesťanské základní školy přijela na pomoc výtvarnice Ester Hotová. Žákům dala několik tipů, jak by bylo možné jejich návrhy z předchozího setkání posunout dál. Třída se rozdělila na dvě skupiny podle tématu a zastávek, na kterých budou pracovat, a každý dostal prostor načrtnout si svůj návrh, nebo jeho část, podle svých představ.

3. 4. 2023 / OGV Masarykovo náměstí [FOTO] / Křesťanská základní škola v Jihlavě
Tentokrát jsme v rámci projektu přivítali u nás v galerii výtvarnici Elišku Podzimkovou. Jsme moc rádi, že si na nás ve svém nabitém programu udělala čas a žákům představila svoji práci. Děti se ptaly na všechno možné, na její začátky, práci s fotografií i první animace. Povídali jsme si o projektu Plešouni i nemoci, kterou sama prodělala. Eliška s žáky vyzkoušela i jednoduchou výtvarnou aktivitu, týkající se právě animace k seriálu o onkologické léčbě dětí. Jedno z témat, které studenti zpracovávají, je duševní zdraví, a tak věříme, že setkání s milou a věčně se usmívající Eliškou bylo přínosné.

14. 4. 2023 / Gymnázium Jihlava [FOTO] / Projektový den
Druhé setkání s Jantrou Šímovou bylo již v plném pracovním nasazení. Vedení školy umožnilo studentům intenzivně pracovat na výtvarném ztvárnění témat tím, že jim v rámci výuky vyčlenilo dva projektové dny. Během prvního si společně s pedagožkou Soňou Jurkovičovou připravili šablony přímo pro svá témata. A v rámci druhého projektového dne je již využívali ve formátu tabulí jednotlivých přístřešků. Jantra jim byla po celou dobu po ruce, radila s kompozicí, barevností, ale především s technickými možnostmi. Studenti gymnázia se blíží do finále!

17. 4. 2023 / OGV Masarykovo náměstí [FOTO] / Křesťanská základní škola v Jihlavě
Ester Hotová si na druhé setkání s žáky připravila práci s fotografiemi a různými výstřižky obrázků, aby si vyzkoušeli koláž. Tu mohli dotvořit kresbou nebo barevným papírem. Aby si žáci lépe představili velikosti přístřešků, pokusili se pracovat s většími formáty. Pro někoho to byla práce náročná, jiní se s ní vypořádali po svém. Pro srovnání si například zkusili obkreslit své tělo. Příště nás čeká dokončení a práce na pozvánkách.

24. 4. 2023 / OGV Masarykovo náměstí [FOTO] / Křesťanská základní škola v Jihlavě
Dnes jsme s žáky dokončovali jednotlivé realizace, které se objeví na trolejbusových přístřešcích. Na výzvu Elišky Podzimkové si někteří vyzkoušeli i jednoduchou animaci vlastních výtvorů. Ve škole ještě sami dodělají drobné úpravy a pak už nás čekají přípravy na vernisáž. Navštívil nás také reportér Českého rozhlasu Daniel Zach, který si s žáky popovídal o jejich práci.

květen 2023 / Ve třídě gymnázia i Křesťanské základní školy 
Další pracovní setkání žáků již probíhala bez naší přítomnosti v rámci jejich výuky výtvarné výchovy. Dokončovali své práce, které jsme začátkem května odevzdali grafikovi. Ten se postará o přenesení návrhů na folie, které se nalepí na skla zastávek. Žáci momentálně finalizují pozvánky na slavnostní vernisáž a ladíme její program, který bude zahrnovat hudební vystoupení, proslovy zástupců tříd a drobné občerstvení. Studenti gymnázia už byli omýt a očistit jednotlivá skla a druhé třídě doporučili čisticí prostředky, které vyleštily i největší nečistoty. Finále se blíží! V pátek 2. 6. jste srdečně zváni! V 16 hodin na Masarykově náměstí u dolní kašny.  

2. 6. 2023 / Masarykovo náměstí, vernisáž Křesťanské základní školy Jihlava a Gymnázia Jihlava [FOTO]
Na Masarykově náměstí se žáci začali postupně scházet po 15 hodině. Galerijní stan vytvořil příjemný stín pro občerstvení, které přichystali žáci z Křesťanky a jejich rodiče. Přinesli i lahve s vodou, které žáci gymnázia rozlévali do kelímků a na talíře chystali jahody. Publikum se postupně začalo scházet, takže jsme začali téměř na čas. Kytarovým vystoupením zahájili vernisáž žáci gymnázia třídy 6A4. Následovaly krátké proslovy pořadatelek, ale důležitější bylo vystoupení zástupců obou tříd, kteří veřejnost seznámili s celoročním průběhem své práce. Byli skvělí! Takže šampaňské (dětské:-), které na závěr otevřeli, bylo ideální bublinkovou tečkou. Na vernisáž přišla spousta rodičů, prarodičů, pedagogů i dětí, počasí nám přálo, takže letní atmosféra dodala celé akci prázdninový nádech. Děkujeme všem, kteří s námi na celém programu spolupracovali. Máme radost, že se vydařil, a že se lidem zastávky líbí.

registrace ⟶
edukační pracovník
Mgr. Pavlína Pitrová

tel. č.: 567 217 133; 604 875 412
pitrova@ogv.cz

aktuálně