1
1

Za mihulí potoční tam a zpátky

6. 8. 2023, 10h

Zveme vás na nedělní putování k jednomu z údajných pramenů Želivky.
Napřed si v přítomnosti chilského zvukového umělce Rodriga Paglieriho prohlédneme instalaci v galerii IGLOO, kde je úvodní část jeho projektu Krajina – radiomapa Jihlavy, ve které zvukově zaznamenal cestu podél řeky Douro v Portu, kde žije. Druhá část projektu probíhá právě teď v okolí řeky Jihlavy a propojuje tak dvě geograficky i kulturně vzdálená města i povodí.

Potom se s Rodrigem, vybaveným rádio batohem, ve kterém má analogový rádio vysílač, FM anténu a mikrofon, vydáme směrem na faru do Branišova, kde si v rámci probíhajícího Landscape festivalu prohlédneme několik instalací od Kosmo_nauty, Evy Jiřičky, Jana Haubelta a Jana Bartoše a v okolí foto dokumentaci zemních prací Ivana Kafky z 70. a 80. let.

Nedaleko nad vískou Branišov je v přírodní památce Hajnice prameniště Hejnického a Kladinského potoka, kde byla nedávno objevena kriticky ohrožená mihule potoční. Mihule potoční se vyskytuje výhradně ve sladkých tekoucích a čistých vodách s jemnými bahnitými náplavami, kde jsou larvy zahrabány v jemném sedimentu. Mihule se živí především detritem, rozsivkami, řasami a jemnými zbytky rostlin. Žije v severozápadní části Evropy. Na jihu zasahuje do řek západní části Apeninského poloostrova. Česká republika leží na hranici evropského areálu rozšíření mihule potoční, v našich povodích se nachází pouze několik izolovaných (sub)populací.

Nedělní odpoledne s pohoštěním završíme kolem ohníčku.

Sraz v 10:00 v OGV, Komenského 10, krátká prohlídka výstavy Krajina – radiomapa Jihlavy s umělcem Rodrigem Paglierim.

10:40 odjezd z autobusového nádraží do Větrného Jeníkova, pěšky přes Strážník do Branišova (vzdálenost asi 5 km).

Předpokládaný návrat do Jihlavy: 15:56 autobusem z Ústí, v Jihlavě 17:25.

více k výstavě
aktuálně