Za Augustem Rodinem do Hodonína
Za Augustem Rodinem do Hodonína

Výstava připomínající návštěvu významného francouzského sochaře Augusta Rodina (1840-1917) v Čechách na počátku minulého století nese název „Pražská Pallas a Moravská Hellas 1902: Auguste Rodin v Praze a na Moravě“.

Tento zajímavý výstavní a publikační projekt vznikl ve spolupráci Galerie hlavního města Prahy, Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně a Galerie výtvarného umění v Hodoníně. A právě tam jsme se začátkem listopadu vydaly s kolegyněmi v rámci profesního vzdělávání podívat. Jedním z důvodů návštěvy hodonínské galerie bylo také to, že zdejší výstavu na rozdíl od těch předchozích v Praze a Brně obohatilo i několik plastik jak samotného Rodina, tak i některých předních českých sochařů v čele s Josefem Mařatkou a Ladislavem Šalounem. Mohly jsme zde tedy obdivovat Rodinovo umění například z majetku Národní galerie v Praze, GVU v Hodoníně a zejména bronzový odlitek sochy v životní velikosti „Kovový věk“ ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, kterou v roce 1902 přímo z výstavy zakoupilo město Praha.

Slavný umělec přijel do Čech, aby zhlédl instalaci svých děl, kterou tehdy zorganizoval Spolek výtvarných umělců Mánes, v Kinského zahradě v novém pavilonu, postaveném podle návrhu architekta Jana Kotěry, právě pro tuto zcela zásadní kulturní událost. Cílem moravské cesty pak byla návštěva výstavy Slovenských umělců v Hodoníně a ateliéru Joži Úprky v Hroznové Lhotě.

Rodinův sice krátký (28. května – 3. června), ale pro následný vývoj českého výtvarného umění zcela zásadní pobyt v Praze a na Moravském Slovácku byl dokumentován bohatým dobovým fotografickým materiálem z archivu Národní galerie v Praze a Sbírky Scheufler. Autorem většiny fotografií byl zakladatel české žurnalistické fotografie, průkopník fotografické reportáže a jedna z nejvýznamnějších osobností dějin české fotografie Rudolf Bruner-Dvořák (1864-1921).

Výstavní projekt autorů a kurátorů Hany Dvořákové, Magdaleny Juříkové, Heleny Musilové, Víta Vlnase a za GVU v Hodoníně Ilony Tunklové prostřednictvím Dvořákových fotografií, dobových artefaktů a archiválií v úvodu krátce představuje umělcovu pražskou výstavu. Především, ale systematicky mapuje bohatý společenský program, který byl pro Rodina připraven. Návštěvník tak může sledovat jeho tehdejší cestu v doprovodu Alfonse Muchy, Josefa Mařatky, Zdenky Braunerové, Miloše Jiránka, Ladislava Šalouna, Rudolfa Váchy a dalších osobností tehdejší kulturní a politické scény.

 

Termíny výstav:

Galerie hlavního města Prahy: 25. 10. 2022 – 29. 1. 2023
Moravské zemské muzeum: 28. 3. – 3. 9. 2023
Galerie výtvarného umění v Hodoníně: 15. 9. 2023 – 7. 1. 2024

K výstavě vyšla ve spolupráci s nakladatelstvím Stará pošta také stejnojmenná publikace.

 

Jana Bojanovská, listopad 2023

kurátorka sbírky malby a kresby
Mgr. Jana Bojanovská

tel. č.: 567 217 133; 605 221 763
bojanovska@ogv.cz

Fotogalerie