Téma z depozitáře: Děti
Téma z depozitáře: Děti
Otto Stritzko, Melancholická dívka
kvaš, lepenka, 70 x 50 cm

Melancholická dívka (je bez datace, ale lze ji zařadit k pracím ze 60. let) je malována temperou na lepence, Stritzkovou oblíbenou technikou. Obraz znázorňuje moderní slečnu (s růžovým náhrdelníkem) uprostřed blíže neurčené barokní zahrady či parku (stylizované dekorativní vázy), jak nostalgicky vzhlíží do klenby stromů a keřů. Je konfrontací mládí s uplynulým časem i netečností přírody — historické a přírodní obklopující polo-postavu je stylizovanou kresbou provázáno v jakýsi prales — živel.

 

Otto Stritzko (1908 — 1986) byl malíř, grafik a ilustrátor, živil se ale převážně restaurováním. Od r. 1940 žil ve Staré Říši. Studoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze u prof. Bendy a prof. Hoffbauera. Na výtvarnou scénu vstoupil těsně před II. světovou válkou, je tedy generačním vrstevníkem autorů Skupiny 42, nicméně jeho tvorba je spjata s katolickou modernou. Jeho manželkou byla dcera nakladatele Josefa Floriana, dcerou je Juliana Jirousová. Jeho tvorba v sobě spájí impulsy moderních výtvarných směrů — fauvismu, expresionismu, surrealismu, symbolismu. Inspiroval se též lidovým uměleckým projevem a v neposlední řadě českým barokem. V 60. letech osobitě vstřebává i podněty abstraktních tendencí. Příznačná je schopnost kombinovat žánry. Jeho malba vždy vykazuje výrazné koloristické schopnosti. Vedle civilní, náboženské a poetické linie prací vznikají i díla obsahující prvky osobitého humoru. V kontextu českého umění 20. století je Stritzkova tvorba podstatnou, dosud ne zcela povšimnutou hodnotou, což je zapříčiněno především deformací kulturních aktivit během 2. světové války a následně komunistickým totalitním režimem — dobové klima autorům Stritzkova typu nepřála.