Rodrigo Paglieri: Krajina – radiomapa Jihlavy

Rodrigo Paglieri

Rodrigo Paglieri: Krajina – radiomapa Jihlavy

2. 6. — 27. 8. 2023

zvuková galerie IGLOO
Komenského 10, Jihlava
kurátor Miloš Vojtěchovský

Výstavní projekt Krajina – radiomapa Jihlavy se inspiruje řekou Jihlavou, utvářející krajinu kolem města a zároveň tvoří poetický prvek pro galerijní instalaci. Instalace v IGLOO se skládá z videoprojekce zvukové mapy, kde sledujeme místa, odkud autor právě vysílá, a videoprojekce, která zachycuje autora v krajině, vybaveného mobilní technologií pro živé satelitní a FM vysílání.

Projekt se dotýká situace současné krajiny, klade otázku, jak krajiny ovlivňuje zvuk a hluk, a překračuje prostor galerie, neboť probíhá fyzicky i virtuálně, na internetu. Jde o pokračování předchozích radio-map realizovaných autorem během let v Rio de Janeiru, Portu, Barceloně a jinde na Pyrenejském poloostrově. Projekt vychází ze specifické umělecké praxe a sestává z umění chůze, kartografie, přenosu zvuku a tvorbě on-line radiomap. Autor používá speciální vybavení – mobilní radiostanici, obsahující vybavení pro živý přenos vysílaný přes satelit na mapové rozhraní a geolokaci v aplikaci Google Maps. Rozhlasový obsah kombinuje rozhovory umělce s místními obyvateli, nahrávky zvukové krajiny kolem řeky Jihlavy a zahrnuje vysílání dostupných lokálních rozhlasových stanic. Paglieri považuje umění chůze za zvláštní kartografický proces a téma zvukové krajiny za možnost komunitního prostředí kolektivní kresby a společné modulaci map.

Protože Rodrigo nemohl být fyzicky účasten instalace a přijede do Jihlavy až koncem července, první část výstavy sestává z online vysílání z Porta, kde žije. Podnikne sérii procházek kolem řeky Duoro s radio batohem, kde nosí analogové rádio, FM anténu a mikrofon. Posluchači mohou vysílání poslouchat v reálném čase doma na webu nebo v galerii a mohou zároveň sledovat pohyb umělce na mapě. Druhá část projektu proběhne v Jihlavě a propojí tím obě geograficky i kulturně tak vzdálená města i povodí.

 

Rodrigo Paglieri (Santiago de Chile) je výtvarný, zvukový umělec a výzkumník. Jeho práce spočívá na galerijních videoinstalacích a intervencích do veřejného městského prostoru. Autor žil a pracoval v Brazílii, v současnosti působí jako hostující asistent na katedře vizuálního umění na fakultě architektury, umění a designu na University Minho v Portugalsku. Od roku 1998 pořádá samostatné výstavy. Získal mnohá ocenění a vyznamenání a je zastoupen v institucích a soukromých sbírkách. V roce 2021 se zúčastnil Bienále současného umění Maia. Působí jako hostující profesor na několika univerzitách, například na University of Brasília a na Federal University of Rio de Janeiro i na dalších soukromých univerzitách.

http://rodrigopaglieri.art/

 

This work was produced with the financial assistance of the European Union. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union.

Fotogalerie