1
1

Prohlídka výstavy 120 let Psychiatrické nemocnice Jihlava

21. 6. 2022, 17h

Komentovaná prohlídka výstavy Já vždy chci celkem být, nikdy jenom část! 120 let Psychiatrické nemocnice Jihlava

Na komentované prohlídce zprostředkují terapeuti PNJ návštěvníkům nahlédnutí do duševního rozpoložení jednotlivých autorů v době jejich tvorby a přiblíží možnosti využití kreativních technik v psychiatrii.

aktuálně