Platforma uMĚNÍM
Platforma uMĚNÍM

V loňském roce požádala naše galerie o členství v Platformě uMĚNÍM a letos jsme se oficiálně stali její součástí.

Přímo v preambuli Platformy uMĚNÍM se uvádí, že je odbornou základnou subjektů se společnou ambicí etablovat kreativní učení jako společensky uznanou a stabilní součást vzdělávání a nastavit její standardy kvality v České republice. Členové se shodují na základních principech a hodnotách, ze kterých vychází její činnost. Součástí hodnot a principů Platformy uMĚNÍM je několik bodů, s nimiž jsme v rámci edukačních aktivit v souladu:
- Kultura a umění jsou klíčovým zdrojem/nástrojem pro vzdělávání.
- Kreativní učení reaguje na potřebu inovace českého vzdělávacího systému i na globální výzvy, kterým jako Evropané a globální občané čelíme.
- Kulturu a umění chápeme v souladu s jejím pojetím kulturně kreativních odvětví.
- Kreativní učení se uskutečňuje širokou paletou forem a metod práce.
- Nepostradatelnými partnery při koncipování i realizaci jsou pro nás ředitelé škol, učitelé, průvodci, rodiče a děti.
- Středobodem kreativního učení je tvůrčí čin – proces ať už individuální nebo kolektivní.
- Tvůrčí proces aktivizuje. Je pobídkou k proaktivnímu přístupu k životu, vlastní angažovanosti včetně přijetí spoluzodpovědnosti za utváření vlastního života, společnosti a světa.
- Kreativní učení nabízí příležitosti k celostnímu přístupu k rozvoji člověka a jeho potřeb.

 

Jelikož se naše galerie snaží o podobné pojetí kreativního vzdělávání, jsme rádi, že můžeme být součástí Platformy a přímo se podílet na jejím dalším fungování.

Na konci dubna se v Praze konala valná hromada jejích členů. Součástí programu byla úprava etického kodexu, nastavení členství a financování. Po uvítání nám byla představena Mapa uMĚNÍM, která vzešla z Platformy stejně jako festival FUK (Festival umění a kreativity ve vzdělávání). Obou aktivit se naše galerie přímo účastní a jsme jejich součástí. Následně se diskutovalo o dalším směrování Mapy, jejím využití, ale také o nastavení financování. Ještě před polední pauzou nám byl nabídnut krátkodobý program vzájemného mentoringu. Sdílet konkrétní postřehy, zkušenosti, nejasnosti či otázky můžeme ve skupinách nebo dvojicích. I do něj se zapojíme, jelikož mám zkušenost s tím, že vzájemné propojení a otevření otázek může být přínosné pro všechny zúčastněné.

Po pauze následovaly dva workshopy lektorů Národní galerie. Valná hromada se konala ve Veletržním paláci, takže jsme měli možnost přihlásit se do jednoho z nich (výtvarného a dramatického) a užít si program v roli návštěvníků. Vybrala jsem si program výtvarný a musím říct, že jsem byla nadšená. Účastnit se programů kolegů, mít možnost diskutovat, ptát se na konkrétní podněty je pro mě osobně velice obohacující.

 

Pavlína Pitrová, duben 2024

edukační pracovník
Mgr. Pavlína Pitrová

tel. č.: 567 217 133; 604 875 412
pitrova@ogv.cz

Fotogalerie