Okem, uchem i rukou
Okem, uchem i rukou

Nový edukační program, který nabízíme od září letošního školního roku, s názvem Okem, uchem i rukou, vznikl především pro výstavní prostory galerie Alternativa a zvukové galerie IGLOO, které bývají v rámci edukace opomíjené.

I když se zde konají krátkodobé výstavy, program je koncipovaný pro dlouhodobé využití. Jeho koncepce navazuje na aktuální témata, která jsou ohraničena právě alternativním a zvukovým galerijním prostorem. Edukační program je díky tomu z jedné části neměnný a z druhé velice variabilní.

Koncipovaný je především pro děti z mateřských a prvního stupně základních škol. Žáci se nejprve seznámí se základními principy barevného spektra. K tomu jim slouží jednak temperové barvy, ale také brýle s výměnnými čočkami, díky kterým si sami prakticky vyzkouší způsoby míchání barev. Od nich se přesuneme k základním geometrickým tvarům, ze kterých děti tvoří pomocí dřevěných destiček. Ty jsou ve tvaru kruhu, čtverce a trojúhelníku, ze kterých díky dětské fantazii vzniká například had, domeček, motýl nebo zářící noční obloha. Následně čeká malé návštěvníky hmatové vnímání. K této aktivitě jsme využili díla nevidomých umělců, která jsou součástí doprovodné dokumentace k naší sbírce. Děti si nasadí masky na oči a pouze hmatem zjišťují, jaký tvar plastiky mají před sebou, popřípadě z jakého materiálu je vytvořena. Poté se s dětmi přesuneme do zvukové galerie IGLOO. Už samotné zjištění, že sestupujeme do sklepních prostor, je pro ně výzvou. Zde je náplň programu variabilní, jelikož každý z vystavujících umělců přistupuje ke zvuku ve spojení s vizuálním uměním jinak. Nicméně pro nás je důležitá zvuková složka, její vnímání a k tomu je přizpůsobená i aktivita.

Na závěr programu si děti odnášejí pracovní list, díky kterému si mohou už mimo prostor galerie zopakovat, co vše si zde vyzkoušely, zažily. Témata listů se věnují všem třem smyslům (oku, uchu i ruce), které jsme se snažili zapojit.

Program vznikl za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

 

Pavlína Pitrová, listopad 2022

edukační pracovník
Mgr. Pavlína Pitrová

tel. č.: 567 217 133; 604 875 412
pitrova@ogv.cz

Fotogalerie