Ohlédnutí za Velikonocemi v galerii
Ohlédnutí za Velikonocemi v galerii

Tvořili jsme, povídali si o tradicích a zvycích a vyrazili na řehtačkový průvod.

Stejně jako každý rok, i v letošním roce galerie nabídla řadu doprovodných edukačních programů s velikonoční tematikou a oslavami příchodu jara. Tyto programy jsou v galerii každoročně těmi nejnavštěvovanějšími, dokonce v počtu malých návštěvníků často předčí i velice populární adventní dílničky.
Letošní tematický edukační program pro školní skupiny byl zaměřen především pro ty nejmenší – mateřské školy a první stupeň základních škol. Zároveň se letos, také již tradičně, konaly dvě dílny pro rodiny s dětmi – jedna na Zelený čtvrtek, která byla spojena s řehtačkovým průvodem, který jsme letos organizovali již potřetí, a druhá na Bílou sobotu.
Každým rokem galerijní edukátorka Pavlína připravuje pro malé návštěvníky nový program, protože se k nám jednotlivé třídy pravidelně vracejí, což nám dělá velkou radost, a proto se pro ně také snažíme vždy připravit nový zážitek a předat jim nové znalosti. Zároveň také každý rok „provětráme“ naše galerijní sbírky a do programu zapojíme i vybraná tematická díla.
V letošním roce to byly: Jaro na polích od Antonína Majera, Pieta s myší od Bohuslava Reynka a Pieta od Vladimíra Jarcovjáka.
Právě poslední jmenované dílo posloužilo jako inspirace k tvoření pro ty nejmenší. Pomocí proužků papírů si poskládali vlastní výtvor, do kterého potom houbičkou obtiskli červené kolečko. U někoho to bylo i více koleček... :-)
Pro starší děti bylo připravené trochu složitější tvoření. Nakoupili jsme biologicky rozložitelné květináče a každý si vyzdobil ten svůj dle vlastní fantazie za pomocí přírodních materiálů (juta, papírové stuhy). Poté děti dostaly ještě papírový sáček, který si též mohly vyzdobit, do kterého jsme každému nasypali semínka řeřichy, které si pak doma mohly právě do vyzdobeného květináče zasadit.

Povídání bylo letos zaměřené na tradice spojené s příchodem jara, jako je vynášení Morany, nechybělo ani vysvětlení pomlázky (od slova pomlazení!) a s dětmi jsme se také zastavili ve stálé expozici u díla Františka Bílka, které zobrazuje ukřižování Ježíše Krista, o kterém jsme si také povídali.

Na Zelený čtvrtek dopoledne proběhla dílnička pro rodiny s dětmi. Kromě povídání a tvoření jsme pro děti připravili drobné „zelené“ pohoštění. Letos to byl chlebík namazaný Lučinou nebo máslem a posypaný polníčkem (s předstihem jsme sice zasadili vlastní řeřichu, která nám ale bohužel do dílničky nestihla vyrůst), a mátový čaj.
A v pravé poledne jsme vyrazili na řehtačkový průvod. Letos se k nám také připojily masky z Divadla T.E.J.P. Krásně nám na cestu svítilo sluníčko, do Smetanových sadů, kde probíhal tradiční Jarmark, jsme dorazili plní energie. Děkujeme Bráně Jihlavy, díky které zde děti z rukou jihlavského primátora dostaly tradiční velikonoční jidáše.
Sobotní dílničkou pro rodiny s dětmi jsme pak zakončili letošní edukační velikonoční program.

Děkujeme všem dětem, paním učitelkám a rodičům, kteří k nám v rámci těchto programů zavítali!

Jana Jarošová, duben 2024

asistentka ředitele, PR
Bc. Jana Jarošová, DiS.

tel. č.: 567 301 681; 721 434 761
jarosova@ogv.cz

Fotogalerie