Nový rok
Nový rok
Roman Havelka, Jihlava, 1908, olej, sololit, ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

A máme tu další sváteční den - Nový rok.  1. leden je již tradičně chápán jako oslava začátku nového roku. Tímto datem začínal rok podle tzv. juliánského kalendáře zavedeného v Římě roku 45 př. n. l. Juliem Caesarem.

Považovat 1. leden za počátek roku se udrželo až do pozdního středověku, a to navzdory odporu římskokatolické církve. Později byl tento zvyk na krátký čas potlačen, ale od počátku 17. století se již opět začal užívat všeobecně. V Čechách se stal 1. leden počátkem roku nejprve v pražské kanceláři arcibiskupské (od roku 1366) a od 1. poloviny 16. století se prosadil obecněji. Juliánský kalendář byl v 16. století reformou papeže Řehoře XIII. ještě upraven. Od té doby se nazývá gregoriánský a postupně se k němu přiklonila většina zemí. Původní juliánský kalendář je dosud používán některými pravoslavnými církvemi.

Tradiční oslavy příchodu nového roku začínají vždy poslední den v předchozím roce, což připadá na datum 31. prosince, kdy se slaví do časných ranních hodin Silvestr. Mnoho lidí si též dává novoroční předsevzetí, že budou či naopak nebudou v novém roce dělat to či ono. Dříve si lidé také posílali tištěná přání, ovšem tyto klasické papírové novoročenky dnes již vystřídali smsky a emailové zprávy. Podstata přání do nového roku však zůstává, jedná se hlavně o přání zdraví a štěstí.

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě se k těmto přáním připojuje obrazem malíře Romana Havelky (30. 4. 1877 Jemnice – 20. 6. 1950 Znojmo) s morovým sloupem a zakrytou kašnou na zasněženém jihlavském náměstí, tak jak je zachytil autor v roce 1908 za svého pobytu v Jihlavě.

Tak tedy: „Krásný a úspěšný nový rok 2022, plný štěstí, zdraví a radosti Vám všem“. Těšíme se na Vaši návštěvu u nás, na jistě zajímavých výstavách, které jsme pro Vás na tento rok připravili. 

 

1. 1. 2022   

kurátorka sbírky malby a kresby
Mgr. Jana Bojanovská

tel. č.: 567 217 133; 605 221 763
bojanovska@ogv.cz