Návrat
Návrat
Květa Válová, Návrat, 1992, barevný linoryt, 297 x 210 mm, soukromá sbírka

Téma návratu lze nahlížet z mnoha úhlů. Návrat domů či k milované osobě, jako v případě biblického příběhu ztraceného syna, návratu k důležitým hodnotám, návratu duše zpět ke stvořiteli, k Zemi.

Na výstavě Sestry Válovy Pod jedním nebem v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě můžete vidět kresbu Květy Válové (Smíření, nedatováno, kresba uhlem, 212 x 302 mm, GASK – Galerie Středočeského kraje), v níž se zrodil námět k tomuto grafickému zpracování (Květa Válová, Návrat, 1992, barevný linoryt, 297 x 210 mm, soukromá sbírka), a posléze obrazu (Květa Válová, Návrat, 1995, olej na plátně, 150,5 × 162 cm, soukromá sbírka). Kurátorka výstavy Dagmar Šubrtová dala přípravnou kresbu uhlem do souvislosti s autorčinou kresbou Milosrdný Samaritán (1992, pastel, 120 x 90 cm, soukromá sbírka) a Kámen (80. léta, pastel, 270 x 210 mm, GASK – Galerie Středočeského kraje).

Kámen pomalu ožívá a proměňuje se v lidskou postavu, a naopak láskyplné lidské sevření milosrdného Samaritána s poutníkem splývají v jeden stejnorodý celek. Přijďte se podívat, většina děl, velmi citlivě seskupena do jednotlivých tematických celků, je zde vystavena úplně poprvé.


Sestry Válovy – Pod jedním nebem
hosté: Jiří Petrbok, Klára Spišková, Olbram Zoubek, Josef Žáček
kurátorka: Dagmar Šubrtová
do 27. 2. 2022

 

27. 12. 2021, Ilona Staňková + Dagmar Šubrtová

zástupce ředitele
MgA. Ilona Staňková
vedoucí odborného oddělení
kurátorka sbírky grafiky a plastiky

tel. c.: 567 217 133; 777 679 033
stankova@ogv.cz

Fotogalerie