Lloyd Dunn (nula.cc) - Hypnagogické cykly

Lloyd Dunn

Lloyd Dunn (nula.cc) - Hypnagogické cykly

10. 6. — 28. 8. 2022

zvuková galerie IGLOO
Komenského 10
Jihlava
Kurátor: Miloš Vojtěchovský

Instalace Hypnagogické cykly/The hypnagogic cycles se skládá z videoprojekce a čtyř samostatných zvukových stop. Video a zvukové stopy jsou různé délky a probíhají na sobě nezávisle, takže se vztah mezi zvukovým prostředím a obrazem neustále proměňuje. Navíc se video skládá z několika podobrazů, které vidíme v různých kombinacích dvou, tří a více segmentů vedle sebe. Uspořádání přispívá k navození pocitu čehosi tajemného a diváku zamezuje v její/jeho intuitivní tendenci neustále vjemy interpretovat a racionálně porozumět celku.

Umělec se pro instalaci inspiroval tzv. hypnagogickým stavem vědomí, který prožíváme při přechodu mezi bděním a spánkem. Tehdy se v mysli objevují různé disparátní obrazy a slyšíme útržky vět – což souvisí s mozkovou aktivitou vynaloženou pro „porozumění“ energiím, aktivovaných neurologickými procesy během nastavení mysli a těla do spánkového režimu. Pokud je příprava přerušena, nějakou dobu si obrazy a slova pamatujeme. I když vjemy většinou nejsou vázány ke konkrétní vzpomínce ani na konkrétní událost, kterou jsme skutečně zažili, často vzpomínky připomínají. Spíš jde o cosi jako „montážní situace“, složené z náhodných útržků našich dosavadních zkušeností a vjemů.

Lloyd Dunn, Praha květen 2022

 

BIO Multimediální umělec Lloyd Dunn (b. 1957) se 40 let zabývá dialogem s přístroji. Vystudoval University of Iowa v USA obory multimédia  u Mel Andringy a Hanse Bredera a elektronická hudba u Kennetha Gaburoa. V 90. letech byl hlavním editorem a vydavatelem globálně šířeného výtvarného časopisu Photostatic a Retrofuturism, které jsou ve sbírkách řady důležitých sbírek a  archivů – například Knihovny Muzea moderního umění v New Yorku. V roce 1987 společně s kolegy Dunn založil umělecký kolektiv Tape-beatles, který je řazen k prvním experimentálním skupinám, zaměřeným na otázky duševního vlastnictví a autorským právům. Tape-beatles realizovali audiovizuální živé performance, s magnetofonovými páskami a multiprojekci 16mm filmu. Vydavatelství Staalplaat  v Amsterdamu a Berlíně a další hudební vydavatelství  vydaly soubory jejich CD disků. Od roku 2009 se Dunn věnuje svému poslednímu projektu – online podcastům pod názvem nula.cc. Pokračuje zde v průzkumu uměleckých forem, využívajících technologie, apropriaci, koláž, time-based media a design, a zabývá se otázkou, co znamená člověk jako vnímající bytost. Dunn žije a pracuje v Praze a nedávno pro Radio Art Zone dokončil dvacetihodinovou zvukovou kompozici Beyond sublargo. 

 

http://nula.cc

http://nulacc.bandcamp.com

http://en.wikipedia.org/wiki/Lloyd_Dunn

Výstava již skončila.

VSTUPNÉ

vstupné do IGLOO zdarma

PŘÍLOHY

tisková zpráva

FOTO

vernisáž

Fotogalerie