Lenka Černota: Vlčení

Lenka Černota

Lenka Černota: Vlčení

3. 3. — 21. 5. 2023

Komenského 10
kurátor Radek Wohlmuth

Lenka Černota podle svých slov průběžně zkoumá lidskost skrze experimentování s „vlkovostí“. Od obrazů, které malovala pro vlky s přesvědčením, že je uvidí a zareagují na ně, se skrze svou přítomnost v jejich prostředí a malbu in-situ dostala až k současné fázi, kdy uvažuje a pokouší se namalovat obraz tak, jako by měla vizuální aparát vlka. Výsledky jejích malířských experimentů za několik posledních let shrnuje zatím největší výstava Lenky Černoty signifikantně nazvaná Vlčení. Kromě vlastní kombinované techniky, založené na malbě rukama, doplňované kresbou a poznámkovými nápisy, na ní představí i videosekvence skládané ze snímků z fotopastí, dokumentujících osudy jejích „vlčích“ obrazů zanechaných v lesní samotě.

Lenka Černota (*1985) žije a pracuje v Praze. V roce 2015 absolvovala pražskou Akademii výtvarných umění v ateliéru grafiky Vladimíra Kokolii. O rok dříve dokončila doktorandské studium na VŠB-TU Ostrava. Tématem její disertační práce bylo zpracování průmyslových odpadů za účelem přípravy pigmentů a jejich využití v restaurátorských technikách. Na pigment, který připravila, získala patent. Tři roky studovala také na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki v polském Krakově (intermediální ateliér, sochařství). Má bakalářský titul v oboru restaurování nástěnné malby a sgrafita na Univerzitě Pardubice v Litomyšli. Věnuje se především malbě. Doplňkovými technikami, které malbu posouvají do jiných souvislostí, jsou u ní především kresba, fotografie z fotopastí, mind map. V současné době studuje v doktorandském studijním programu na AVU, v ateliéru Vladimíra Kokolii. Téma její práce jsou MALBY S VLKY.

Fotogalerie