KEPka
KEPka
Setkání Komory edukačních pracovníků v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě 9. března 2020.

KEP je zkratka pro Komoru edukačních pracovníků, která je součástí Rady galerií České republiky a v rámci této organizace funguje již 17 let. Stejně tak jako se pravidelně scházejí ředitelé a kurátoři českých galerií, probíhají i společná setkání edukátorů. Název edukátor v kultuře je chápán jako ten, kdo vzdělává, v našem případě v galerii či muzeu umění. Setkání probíhají pravidelně, každý rok ve dvou až třech různých galeriích, tak jak je to dáno ve stanovách RG ČR. Společná setkání bývají velice přínosná pro všechny členy KEPky.

Program je z jedné části daný a z druhé záleží na nabídce či možnostech pořádajícího edukátora. Předsedkyně KEP Mgr. Lucie Haškovcová, Ph.D. nás pravidelně seznamuje s děním v Radě galerií, řešíme aktuální problémy, ke kterým se jako právoplatní členové máme možnost vyjádřit. Dalším cílem našich setkání je seznámení se s prostory pořádající galerie a hlavně s edukační náplní lektorského oddělení. Máme tak možnost nahlédnout přímo do „kuchyně“ jednotlivých edukátorů. Seznámit se s jejich nabídkou programů pro školy, veřejnost či další skupiny návštěvníků, které oslovují svojí činností. Velice často se dostaneme do míst, která by se nám nepodařilo navštívit ať z technických nebo i časových důvodů. Dozvídáme se o možnostech fungování jednotlivých edukátorů, jejich úspěšných projektech, ale i problémech se kterými se potýkají. Sdílení vlastních zkušeností považuji jako velice přínosné pro většinu členů KEP.

V letošním roce se podařilo uskutečnit setkání v Praze na konferenci s názvem Ve službách umění/Bilance 17. let činnosti Komory edukačních pracovníků RG ČR, kde jsme měli možnost vystoupit s příspěvkem dobré praxe. Další setkání proběhlo v Muzeu města Brna. Návštěva hradu Špilberk s jeho výstavními sály a edukačními prostory a hlavě možnost prohlédnout si Vilu Tugendhat byla úžasná. Osobně se na každé setkání velice těším a jsem ráda, že jsme začátkem března roku 2020 mohli uspořádat setkání v jihlavské galerii.

 

Pavlína Pitrová, prosinec 2021

edukační pracovník
Mgr. Pavlína Pitrová

tel. č.: 567 217 133; 604 875 412
pitrova@ogv.cz