Jaroslav Grodl (aka Pure Beauty & Huck Finn), Matěj Lipavský - Nekoukáš?

Jaroslav Grodl, Matěj Lipavský

Jaroslav Grodl (aka Pure Beauty & Huck Finn), Matěj Lipavský - Nekoukáš?

17. 11. 2023 — 11. 2. 2024

Komenského 10
kurátorka Jana Písaříková

Tvorbu malířů Jaroslava Grodla a Matěje Lipavského spojuje ambice zachytit všední věci tak, abychom je začali znovu bezprostředně vnímat. Dobrodružství jejich obrazů začíná v místech, momentech a situacích známých a přehlížených. A přesto nebo snad právě proto jsou provokativní, znepokojující, krásné.

U Matěje Lipavského jsou obrazy zastavením, autor v nich zaznamenává především přírodu, hru světla a barev, přírodní procesy. Maluje buď v plenéru, nebo podle paměti. Jeho krajina není realistická v tom smyslu, že by bylo důležité lokalizovat místo, kde obraz vznikl. Mnohem více je to subjektivní záznam fyzického prožitku a zvěčnění neustálých proměn světla, dějů, barev. Jaroslav Grodl se věnuje především figurálním motivům. Jsou to portréty postav, davu a městských situací v jejich anonymní a tekuté podobě. Autor k nim často přistupuje prostřednictvím sekvencí, zachycení fází a posunů v pozorování stejného místa, osoby.  

To, co oba malíře spojuje, je snaha o zachycení pomíjivé konstelace a samotného kontextu prostředí. Nemalují tedy to, co vidíme na první dobrou, ale spíše to, co běžné percepci uniká, co vzniká v mezeře mezi věcmi, lidmi, ději. Výstava Nekoukáš? je tak především pozváním k vnímání obrazu jako vizuální události a prožitku.

Jaroslav Grodl (1984 Pelhřimov)
Žije a pracuje v Jihlavě, v letech 2003 až 2009 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliérech grafika II, prof. Vladimír Kokolia a malba I, prof. Jiří Sopko.

web: pure-beauty.cz
instagram: @pb_hf_grodl

Matěj Lipavský (1985 Praha)
Žije a pracuje v Praze, v letech 2004 až 2010 studoval v ateliérech malba I, prof. Jiří Sopko a Igor Korpaczewski a v roce 2008 byl na stáži v ateliéru socha II pod vedením prof. Jindřicha Zeithammla.

web: https://www.artlist.cz/matej-lipavsky-108665/

https://youngrealart.com/cs/artists/lipavsky-matej

Fotogalerie