Inspirativní setkání
Inspirativní setkání

Začátkem března proběhlo v OGV setkání školních a školských poradenských pracovišť.

Naše galerie dlouhodobě usiluje o to být živou, multifunkční institucí, která poskytuje příležitosti k setkání, komunikaci, nevšednímu zážitku, zamyšlení, poznání a rozvoji vlastní kreativity. Z toho důvodu nás vždy potěší, když se na nás obrátí jiná místní instituce, organizace, či skupina, jejíž program je nám nějakým způsobem blízký, s prosbou o spolupráci.

Když nás oslovila Mgr. Hana Vařejková, MBA z Mateřské školy a Speciálně pedagogického centra Jihlava s dotazem na možnost uspořádání setkání odborných pracovníků v jihlavském školství právě v našich prostorách, tak jsme okamžitě souhlasili. Naprosto jsme se totiž ztotožnili s jejím přesvědčením, že je důležité, aby (nejenom) tato setkání probíhala v zajímavých prostorech, které účastníky nějakým způsobem inspirují.

Hlavním bodem setkání byla přednáška MUDr. Mgr. Kristýny Drozdové, Ph.D. na téma jak zvládat stres a posílit odolnost, což je velice aktuální téma, které se nějakým způsobem dotýká nás všech.

Po skončení hlavního programu setkání měli jeho účastníci možnost prohlédnout si naši aktuální výstavu Hvězdolet a zároveň se zúčastnit kreativního workshopu vedeného kurátorkou výstavy a naší galerijní edukátorkou Pavlínou Pitrovou. Ta účastníkům představila nejenom tento výstavní projekt z našich sbírek, ale také způsob, jakým ona sama pracuje v rámci své činnosti s malými návštěvníky galerie. A na závěr si zájemci mohli po vzoru našich dílen pro děti vytvořit vlastní dílo na motivy obrazu Ladislava Nováka s názvem Slavní upíři, než se zcela zapýří.

Moc děkujeme paní Vařejkové a MŠ a SPC Jihlava za to, že si ke svému setkání vybrali právě naše prostory. Doufáme, že účastníci byli inspirováni, užili si prohlídku výstavy i workshop, a věříme, že naše spolupráce bude pokračovat i do budoucna.

 

Jana Jarošová, březen 2023

asistentka ředitele, PR
Bc. Jana Jarošová, DiS.

tel. č.: 567 301 681; 721 434 761
jarosova@ogv.cz

Fotogalerie