zvuková galerie IGLOO

Zvuková galerie IGLOO je tvůrčím prostorem pro prezentaci umělců pracujících se zvukem. Zvukové umění je ze své podstaty interdisciplinární a hybridní umělecká forma a její součástí mohou být zvukové instalace a sochy, zvuková poezie, terénní nahrávky, zvukové mapy, rozhlasové hry či audiovizuální díla. Výstavním provozem tohoto prostoru bychom také rádi podnítili vznikání nových projektů. 

Zvuková galerie byla otevřena v roce 2016 ve sklepním prostoru budovy galerie v Komenského ulici. Jedná se o jeden z mála galerijních prostorů určených výhradně pro prezentaci zvukových projektů. Program výstav sestavený kurátorem prostoru, Milošem Vojtěchovským, navazuje na předchozí dramaturgii Lenky Dolanové, a staví na konceptu přístupného a pro diváka atraktivního programu.

2022
Pod kurátorským vedením Miloše Vojtěchovského jsou do prostoru zvukové galerii IGLOO naplánovány následující projekty:

Adam Hejduk, zvuková instalace
Lloyd Dunn aka (nula), audiovizuální instalace
Martin Marek, audiovizuální instalace

Magdaléna Manderlová, zvuková instalace

2021
Dramaturgii prostoru zvukové galerii IGLOO přebírá kurátor Miloš Vojtěchovský. Původně zamýšlený koncept výstav, postavený na propojení s veřejným prostorem, je do značné míry ovlivněn přetrvávající pandemií koronaviru. V rámci čtyř uskutečněných projektů proběhne také jedna tematická debata, zvuková procházka a několik workshopů pro děti.

Tomáš Šenkyřík – Příběhy z Plačkova lesa / 13. 5. – 11. 7. 2021
Petra Kapš alias OR poiesis – B PETRIFIED, tidal love / 22. 7. – 19. 9. 2021
Félix Blume – Cvrčci ze sna / 30. 9. – 31. 10. 2021
Maria Komarova – Odradky / 18. 11. 2021 – 12. 1. 2022

2020
Do chystané dramaturgie zasahuje pandemie koronaviru. V galerii se uskuteční pouze jeden projekt, rozvíjející téma výstavy Adriena Šimotová, Jiří John – Dvojí obrazotvornost formou zvukové instalace prezentující výběr z myšlenek Adrieny Šimotové.

2019
Koncept galerie se mírně obměňuje. V průběhu několika podvečerů představíme zvukové performance, poslechové večery a zvukové dílny, zapojíme veřejnost do vznikání a vnímání aktuálního zvukového umění a představíme aktuální evropské i tuzemské přístupy k tvorbě zvuku.

Oona Libens – performance / 3. 2. 2019
Anamaria Pravicencu – Zvuky rumunského venkova (poslechový večer) / 25. 4. 2019
zvuková procházka Jihlavou / 12. 6. 2019
Burkhard Beins – Sólo na bicí / 17. 10. 2019
Zazvonil zvoneček – dílna pro děti s Markétou Lisou / 14. 12. 2019
Lucie Králová, Jan Komárek – Slyšet sen (radiodokument) / 16. 12. 2019

2016–2017–2018
První cyklus je věnován umělcům ze střední a východní Evropy. Ve dvou až tříměsíčních intervalech představujeme terénní nahrávky i místně specifické instalace umělců z Polska, Slovenska, České republiky a Maďarska. Volným tématem je akustická ekologie a proměňující se zvuková krajina evropských měst a vesnic.,


Marcin Barski, Marcin Dymiter – Polské zvukové krajiny / 2. 7. – 4. 9. 2016
Jonáš Gruska – Site Specific Resonances – Radiátory / 8. 9. – 16. 10. 2016
Ladislav a Adam Železný – Tabula rasa / 10. 11. 2016 – 22. 1. 2017
Ábris Gryllus, Péter Tornyai & Krisztián Kertész, Lauren Tortil  – Kde začíná ticho / 2. 3. – 23. 4. 2017
Martin Janíček – Řeč zvuku / 8. 6. – 27. 8. 2017
Tereza Velíková – Mezihra / 7. 9. – 15. 10. 2017
Skupina – Není slyšet / 23. 11. 2017 – 4. 3. 2018
Ian Mikyska – Papír a čas / 19. 4. – 27. 5. 2018
Peter Cusack, Martyna Poznańska – Byl by tam jiný les? / 7. 6. – 14. 10. 2018
Veronika Svobodová – Meze intervalů / 15. 11. 2018 – 3. 2. 2019

ADRESA

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
zvuková galerie IGLOO
Komenského 10, Jihlava

út–ne 10–18 hodin

vstup zdarma

https://galerieigloo.bandcamp.com/

PŘÍLOHY

plánek galerie IGLOO