1
1

galerijní noviny O_kraj

1. 4. 2016 — 31. 12. 2022

Galerijní noviny O_KRAJ jsou nepravidelným periodikem zaměřeným na umění a kulturu zejména na Vysočině, který galerie vydává již od roku 2016.

První číslo novin bylo vydáno v dubnu 2016 v rámci projektu Spolu. O jeho grafickou podobu se již od začátku starají Klára Zahrádková a Ondřej Trnka z grafického studia Onkubator. Lenku Dolanovou, členku redakční rady a hlavní editorku novin, vystřídala v roce 2021 počínaje 11. číslem Lucie Nováčková.

Tištěnou podobu novin je možné zakoupit přímo v galerii, nebo na galerijním e-shopu.
Ve formátu pdf ke čtení najdete zde.

Všem, kteří se na tvorbě tohoto média nějakou formou podíleli, moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Své náměty, tipy nebo příspěvky můžete zasílat na ogv@ogv.cz.

Noviny vycházejí za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

 

O_KRAJ 12

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě vydává již dvanácté číslo galerijních novin O_kraj se zaměřením na neviditelnost.

Jako řada jiných galerií, i Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě vydává vlastní periodikum, v němž se snaží přetlumočit témata, jimiž se aktuálně zabývá, veřejnosti i za hranicemi regionu. To jihlavské má název O_kraj a vychází dvakrát ročně.

Dosud poslední, dvanácté číslo novin se věnuje neviditelnosti v umění. Do problematiky čtenáře uvádí šířeji pojatý článek Viktora Čecha s názvem O šálku bílé kávy a jiných neviditelných věcech, podoby neviditelnosti hledá ve svém fejetonu Lenka Zadražilová a ohlédnutím za výstavami také Dominika Chrzánová a Anežka Chalupová.  Bytosti světla a tmy dohledává v článku, věnovanému Felixovi Blumovi, Miloš Vojtěchovský, zatímco Karel Srp zkoumá podstatu světla, jak jej ve svém díle chápe Alessandra Svatek. Nemalý prostor věnují noviny výstavě Sestry Válovy - Pod jedním nebem. Její kurátorka, Dagmar Šubrtová, dlouholetá propagátorka jejich díla, se při přípravě výstavy zaměřila nejen na samotné dílo sester Válových, ale hledala přímá či volnější napojení na jejich práci u dalších umělců, přičemž součástí výstavy jsou práce Jiřího Petrboka, Kláry Spiškové, Olbrama Zoubka a Josefa Žáčka. Součástí novin je pak obrazová příloha i rozhovory s umělci či jejich dědici, ale také samotný text Dagmar Šubrtové.

Kromě výše jmenovaných témat jsou součástí novin také pravidelné rubriky zohledňující region, jemuž jsou určeny. Mezi pravidelnými rubrikami má specifické místo básnická rubrika, kterou má na starosti Aleš Kauer, a pro dvanácté vydání připravil výběr z práce několika současných básníků, či rubrika Vystavovali jsme před 50 lety, která důsledně mapuje minulé výstavy galerie se zasazením do celorepublikového kontextu.

aktuálně