Imaginární ekologie / Ekologické imaginace

Imaginární ekologie / Ekologické imaginace

Imaginární ekologie / Ekologické imaginace

12. 4. — 16. 6. 2024

galerie Alternativa
Komenského 10

Taktiky vyvolat strach z možné ekologické katastrofy nemusí vždy fungovat a dokonce nemusí být ani produktivní. Timothy Morton ve své knize Ekobytí prakticky ukazuje, že prosté kupení dat týkajících se současné ekologické situace způsobené érou antropocénu nemusí být vždy produktivní a může naopak působit i opačně: třeba vyvolávat posttraumatickou stresovou poruchu, která se často schovává za rouškou zdánlivého nezájmu či paralýzy. V tomto kontextu se potom jako jistý druh řešení může nabízet imaginace: představy toho, jak svět může fungovat lepším nebo jiným způsobem, imaginace utopií nebo spekulativního designu. Tyto alternativní světy nemusí být triviálním eskapistickým útočištěm, kam se lze schovat před zpustošenou Zemí, ale naopak v sobě mohou nést poselství lepšího světa a ukazovat, jak může fungovat náš svět odlišným způsobem, inspirovat k novým možným vztahům k zemi a se zemí samou. Svou imaginativní silou nás mohou alternativní světy učit, jak transformovat své myšlení, představivost a ve výsledku i své chování a vztah ke světu. Imaginace je svým potenciálem schopna jak poskytovat útočiště, tvořit praskliny ve zdích myslí i světů, tak i poskytovat prostor k uzdravování a novým druhům myšlení.

Autoři:

Planeta Kampus (Vojtěch Liebl, Denisa Půbalová, Tomáš Potůček, Monika Škodová, Radka Krajíčková, Jonáš Jagerčík, Tobiáš Jagerčík)

Artbiom (Veronika Hanáková, Tereza Pinkasová, Tomáš Samek, Andrea Szostoková, Alexander Takáč, Tereza Vydrová)

Martin Pondělíček

Eva Maceková

Petra Janda

Kurátor: Artbiom (hlavní kurátorka Tereza Nováková)

 

foto: Michal Czanderle (Petra Janda, Vulvonautka, 2023, detail, výstava Domů, Galerie Jelení)

Fotogalerie