zvuková galerie IGLOO

Zvuková galerie IGLOO je tvůrčím prostorem pro prezentaci umělců pracujících se zvukem. Zvukové umění je ze své podstaty interdisciplinární a hybridní umělecká forma a její součástí mohou být zvukové instalace a sochy, zvuková poezie, terénní nahrávky, zvukové mapy, rozhlasové hry či audiovizuální díla. Výstavním provozem tohoto prostoru bychom také rádi podnítili vznikání nových projektů. 

Zvuková galerie byla otevřena v roce 2016 ve sklepním prostoru budovy galerie v Komenského ulici. Jedná se o jeden z mála galerijních prostorů určených výhradně pro prezentaci zvukových projektů. Program výstav sestavený kurátorem prostoru, Milošem Vojtěchovským, navazuje na předchozí dramaturgii Lenky Dolanové, a staví na konceptu přístupného a pro diváka atraktivního programu.

2024
Z důvodu plánované rekonstrukce galerijních prostorů se v roce 2024 uskuteční pouze jediný výstavní projekt, opět pod kurátorským vedením Miloše Vojtěchovského:
Pablo Diserens: Ebbing Ice Lines of the Low Arctic

2023
Dramaturgie prostoru se opět ujímá Miloš Vojtěchovský, který na rok 2023 vybírá následující projekty:
Petr Válek: Ticho popěšině
Rodrigo Paglieri: Krajina - radiomapa Jihlavy
Jan Krtička: Jihlavské transformátory
Michal Mitro - Driving Home For Christmas

2022
Pod kurátorským vedením Miloše Vojtěchovského proběhly v prostoru zvukové galerie IGLOO čtyři projekty:
Adam Hejduk – Křehký případ / 11. 3. – 29. 5. 2022
Lloyd Dunn (nula.cc) – Hypnagogické cykly / 10. 6. – 28. 8. 2022

Martin Marek & Iva Polanecká: Lidský rozměr / 7. 9. – 30. 10. 2022
Magdaléna Manderlová: A všechno je náhle pták a chce odletět / 16. 11. 2022 – 19. 2. 2023

2021
Dramaturgii prostoru zvukové galerii IGLOO přebírá kurátor Miloš Vojtěchovský. Původně zamýšlený koncept výstav, postavený na propojení s veřejným prostorem, je do značné míry ovlivněn přetrvávající pandemií koronaviru. V rámci čtyř uskutečněných projektů proběhne také jedna tematická debata, zvuková procházka a několik workshopů pro děti.

Tomáš Šenkyřík – Příběhy z Plačkova lesa / 13. 5. – 11. 7. 2021
Petra Kapš alias OR poiesis – B PETRIFIED, tidal love / 22. 7. – 19. 9. 2021
Félix Blume – Cvrčci ze sna / 30. 9. – 31. 10. 2021
Maria Komarova – Odradky / 18. 11. 2021 – 12. 1. 2022

2020
Do chystané dramaturgie zasahuje pandemie koronaviru. V galerii se uskuteční pouze jeden projekt, rozvíjející téma výstavy Adriena Šimotová, Jiří John – Dvojí obrazotvornost formou zvukové instalace prezentující výběr z myšlenek Adrieny Šimotové.

2019
Koncept galerie se mírně obměňuje. V průběhu několika podvečerů představíme zvukové performance, poslechové večery a zvukové dílny, zapojíme veřejnost do vznikání a vnímání aktuálního zvukového umění a představíme aktuální evropské i tuzemské přístupy k tvorbě zvuku.

Oona Libens – performance / 3. 2. 2019
Anamaria Pravicencu – Zvuky rumunského venkova (poslechový večer) / 25. 4. 2019
zvuková procházka Jihlavou / 12. 6. 2019
Burkhard Beins – Sólo na bicí / 17. 10. 2019
Zazvonil zvoneček – dílna pro děti s Markétou Lisou / 14. 12. 2019
Lucie Králová, Jan Komárek – Slyšet sen (radiodokument) / 16. 12. 2019

2016–2017–2018
První cyklus je věnován umělcům ze střední a východní Evropy. Ve dvou až tříměsíčních intervalech představujeme terénní nahrávky i místně specifické instalace umělců z Polska, Slovenska, České republiky a Maďarska. Volným tématem je akustická ekologie a proměňující se zvuková krajina evropských měst a vesnic.,


Marcin Barski, Marcin Dymiter – Polské zvukové krajiny / 2. 7. – 4. 9. 2016
Jonáš Gruska – Site Specific Resonances – Radiátory / 8. 9. – 16. 10. 2016
Ladislav a Adam Železný – Tabula rasa / 10. 11. 2016 – 22. 1. 2017
Ábris Gryllus, Péter Tornyai & Krisztián Kertész, Lauren Tortil  – Kde začíná ticho / 2. 3. – 23. 4. 2017
Martin Janíček – Řeč zvuku / 8. 6. – 27. 8. 2017
Tereza Velíková – Mezihra / 7. 9. – 15. 10. 2017
Skupina – Není slyšet / 23. 11. 2017 – 4. 3. 2018
Ian Mikyska – Papír a čas / 19. 4. – 27. 5. 2018
Peter Cusack, Martyna Poznańska – Byl by tam jiný les? / 7. 6. – 14. 10. 2018
Veronika Svobodová – Meze intervalů / 15. 11. 2018 – 3. 2. 2019

ADRESA

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
zvuková galerie IGLOO
Komenského 10, Jihlava

út–ne 10–18 hodin

vstup zdarma

https://galerieigloo.bandcamp.com/

PŘÍLOHY

plánek galerie IGLOO