ICOM Prague 2022
ICOM Prague 2022

V týdnu od 20. srpna proběhla v Praze prestižní konference Mezinárodní rady muzeí (ICOM) na téma „Síla muzeí“.

Do hlavního města se osobně sjelo přes 3 000 muzejních pracovníků a dalších odborníků z oboru, a dalších 2 000 se akce účastnilo on-line. I jihlavská galerie měla na místě své zastoupení.

Jak již téma konference napovídá, celá akce se nesla v duchu otázky, jakou roli by muzea měla hrát v rámci vlastních komunit. Diskutovalo se o lidských právech, překonávání krizí v současné společnosti, nebo třeba nových technologiích. Vyvrcholením celé konference pak bylo ustanovení nové definice muzea.

Kromě diskutování nad aktuálními problémy ale tato událost byla také jedinečným místem pro setkání se s profesionály nejenom z celého světa, ale i v rámci vlastní komunity, což často bývá vzhledem k pracovní vytíženosti muzejních pracovníků docela oříšek.

Samotná konference pak byla zakončena exkurzemi po různých koutech a institucích České republiky. Jsme moc rádi, že v rámci jedné této cesty jsme skupinu účastníků mohli také přivítat na chvíli u nás v galerii. Při vstupu do prostorů galerijní budovy v Komenského ulici naše mezinárodní kolegy přivítal hrou na skřipky Matěj Kolář, který patří k významným osobnostem (nejenom) jihlavské kulturní scény. V rámci krátké zastávky v Jihlavě si mohli prohlédnout naše aktuální expozice, navštívit galerijní knihovnu (ve které jsme připravili malou výstavku galerijních prospektů z minulosti i současnosti), nebo si ve výtvarném ateliéru vyrobit něco na památku.

Jsme moc rádi za tuto jedinečnou příležitost prezentovat naši instituci muzejním kolegům z celého světa (mezi kterými byl mimo jiné i odcházející prezident ICOM Alberto Garlandini).

Největší poděkování patří Českému výboru ICOM za zorganizování této významné akce v naší zemi.

„Muzeum je nevýdělečná (non-for-profit), permanentní instituce ve službách společnosti, která odborně zpracovává, sbírá, konzervuje, interpretuje a vystavuje hmotné i nehmotné dědictví. Muzea jsou otevřená veřejnosti, přístupná a inkluzivní. Podporují a rozvíjejí rozmanitost a udržitelnost. Fungují a komunikují eticky, profesionálně a za účasti různých komunit, nabízejí rozličné podněty pro vzdělání, potěšení, reflexi a sdílení vědomostí.“ 

 

Jana Jarošová, srpen 2022


 

asistentka ředitele, PR
Bc. Jana Jarošová, DiS.

tel. č.: 567 301 681; 721 434 761
jarosova@ogv.cz

Fotogalerie