A Jihlava-i Vysočina Területi Galéria kiállítás

*

A teljes weboldal angolra van lefordítva.
Itt csak általános információk találhatók

ANGOL VERZIÓ

1
4

A XIX. század vége óta különböző helyi egyesületek Jihlava történelmi és kortárs művészeti kiállításaival foglalkoztak.  A városi galéria megalapítása 1948-ban történt, amikor Marie Kovaříková a városnak adományozta a képgyűjteményét.  
Az ötvenes években a galériát egy regionális galériák országos hálózatához csatolták, amely a jövő évekre nézve újradefiniálta a gyűjtési és kiállítási jellegét. Szakmai intézmény alapjai felépültek, és 1964 őszén a galéria egy méltán felújított épületbe költözött a Komenský utcában.
Az hatvanas évek második felében a Jihlavai Galéria a regionálisan orientált témák mellett a kortárs cseh művészet fejlődésének szisztematikus nyomon követésén és progresszív erőfeszítésére szenteli a kiállítási tevékenységét. Olyan kiállításokkal, mint a Computer-graphic, Phases csoport, az olasz vizuális költészet kiállítása vagy a Concretist klub nemzetközi köztudatba jutottak.
A nyolcvanas évek végén újra felújították a Komenský utcai galéria épületét, és a Masaryk téren egy új épületet nyitottak meg egy hosszas felújíttás után.
A 2005-ös évben felújították a Komenský utcában lévő épületnek a fel nem használt pincéjét, és az így kialakult térben az Alternatíva Galéria kapott helyet. Ugyanebben az évben a galéria egy nyilvános könyvtárat nyitott meg, amelynek középpontjában a képzőművészeti szakirodalom állt.

A 10-ES HÁZSÁMÚ HÁZ A KOMENSKÝ UTÁBAN

Ez a ház, amelyet jelenleg a Jihlavai Galéria használ, a Masaryk tér felső részéről vezető utca mellett található. 1864-ben két szomszédos ház összeolvadásával jött létre.
Mindkét ház keskeny és hosszú telken épült, amely jellemző a középkor városi fejlődésére. Az régibb házak maradványait a város pusztító tűzvésze 1551-ben elpusztította, majd az azt követő új építkezést is.
Az újonnan épült ház formájából a tűz után 1577-ben fennmaradt a bejárati portál, az alsó csarnok (az úgynevezett mázhausz), a kéthajós pince és a felső emelet. A csarnok terét egy nyolckarú boltozat kerekíti. A megmaradt festett dísz a XVI. század végéből származik, és Jihlava egyik legérdekesebb reneszánsz műemléke.
A múlt század hatvanas éveiben az egész kettősházat felújították galériai célokra.

Komenského 10

A 24-ES HÁZSÁMÚ HÁZ A MASARYK TÉREN

Masarykovo nám. 24

A Galéria által használt második épület a Masaryk tér alsó részén található. Mivel Jihlava városa már a XIII. század közepén alapult, és hamarosan a király álltal az építési szabályokat meghatározó építési szabályokat adtak ki, feltételezhető, hogy enek a háznak már a középkorban volt elődje. Azonban a gótikus ház eredeti alakját nem lehet meghatározni a gyakori tüzek miatt.
A XVI. században egy kétemeletes ház épült, amelyből napjainkig megmaradt a kőbejárati portálja, boltíves földszintje, úgynevezett mázhausz és emeletes csarnoka az épület második emeletén. Az emeleten értékes tükörboltozat található, kör alakú szakaszokkal és konzolokkal a kiugrásokban.  Valószínűleg a XVIII. és a XIX. század fordulójából származik, és megjelenése a városi környezetben egyedülálló.
A Galéria igényeinek megfelelően az épületet a múlt század nyolcvanas éveinek második felében felújították.

A Galéria történetéből
1
2

A Jihlava-i Vysočina Területi Galéria kiállítás- és gyűjtési tevékenységgel foglalkozik, elsősorban a XIX. századtól napjainkig. Jelenleg több mint 6000 művet kezel a gyűjteményeiben.
A XIX. század végétől különböző helyi klubbok, Jihlava történelmi és kortárs művészeti kiállításaival foglalkoztak, de a városi galéria sikeres létrehozása 1948-ig nem történt meg. Az ötvenes években a galériát egy regionális galériák országos hálózatához csatolták, amely a jövő évekre nézve újradefiniálta a gyűjteményének és kiállításainak jellegét. A szakmai intézmény alapjai elkészültek, és 1964 őszén a galéria a Komenský utcai épület rekonstruált helyiségeibe költözött. A második épületet a galéria 1989-ben szerezte meg a Masaryk téren, és helyiségeit állandó gyűjteményei prezentációjára használta fel.
A hatvanas évek második felében a Jihlava Galéria a regionálisan orientált témák mellett a kortárs cseh művészet fejlődésének szisztematikus nyomon követését és progresszív erőfeszítéseit figyelte a kiállítási tevékenységeiben. Olyan kiállításokkal, mint a Computer-graphic, a Phases csoport, az olasz vizuális költészet kiállítása vagy a Concretist klub nemzetközi köztudatba jutottak.
Ez a galéria kiállítási tevékenysége hatvanas évek második felében megnyilvánult a jelenlegi művészeti események feltérképezésében is. Egy másik jelentős akvizíció 1989-ig elsősorban a korábban létrehozott csoportok összeállítására öszpontosult. A 42. csoport, a háborúk közötti társadalmi festészet, az „Umělecká beseda“ vagy a „Mařák iskola“ munkálatainak megvásárlása. A 2000-es év után új hangsúlyt fektetett a kortárs cseh művészetre, különösen a "Tvrdohlavých" generáció művészeinek bemutatására. Ebben az irányban orientálódott a galéria még karcsúbb akvizíciós tevékenysége.
Jelenleg a galéria célja a szakmai és kiállítási tevékenységével a kortárs cseh művészet és annak szélesebb kulturális és területi kontextusba való beillesztése.
A Vysočina Regionális Galéria arra törekszik, hogy egy élő multifunkcionális intézmény legyen, a jelenlegi kulturális események aktív részeként, a fejlődés és a gondolkodás háttérbeli támogatásával.
Legyen egy kellemes hely, ahova a látogatók széles köre, a legkisebbektől a korábban születettekig, gazdag kulturális élményt, pihenést és ihletet találjanak.
Lehetőségeket nyújtson a találkozásokra, kommunikációra, rendkívüli élményekre, elgondolkodásokra, saját kreativitás megismerése és fejlesztésére.
Legyen egy olyan hely, ahova mindenki szeret visszatérni, tudván, hogy mindig talál valami magánakvalót.   
A Jihlava-i Vysočina Területi Galéria kiállítási, gyűjtési, kutatási, publikációs tevékenységgel foglalkozik, elsősorban a tizenkilencedik századtól napjainkig tartó művészetre összpontosítva. Jelenleg több mint 6000 művet kezel gyűjteményeiben.
A Masaryk tér alsó részén lévő épületében állandó kiállítás van jelen, amely változatosan a cseh művészet gyűjteményéből származó válogatást reprezentál. Továbbá megrendezésre kerülnek kiállítások is, amelyek a tizenkilencedik és a huszadik század első felére összpontosulnak. Figyelem van fordíttva a regionális művészeti kultúrára is.
A Komenský utcai galériaépületben a kiállítások elsősorban modern és kortárs művészetet mutatják be, valamint itt székel az Alternatíva és galéria és az Igloo hangművészeti galéria is. A jövőt nézve itt kéne elhelyezkednie a haptikus művészet expozíciójának is.
A Galéria számos kísérő rendezvényt is szervez: vezetett túrákat, előadásokat, művészeti és élménybeli műhelyeket, megbeszéléseket, művészekkel való beszélgetéseket, zenei és színházi előadásokat és szerzői olvasásokat.
A Galéria lehetőséget nyújt a látogatók számára a képzőművészet területén való konzultációkra, egy nagy szakkönyvtárban történő tanulmányozásokra, és a kutatók számára a gyűjtemények tanulmányozására is. 

ALTERNATIVA GALÉRIA

Az Alternatíva kiállítási galériája a legmodernebb művészeti megközelítések bemutatására szolgál.
Mindenfajta képzőművészet számára nyitott, elsősorban olyan projektekre összpontosítva, amelyek a művészi alkotás számára alternatív nézőpontokat hoznak, kísérleteznek a médiummal, kibővítik a kiállítási formátumot, és új formákat és kommunikációs lehetőségeket keresnek a közönséggel. A bemutatott projekteket egy bizottság választja ki a nyilvános felhívás alapján benyújtott pályázatokból. A kiállítótér a Vysočina-i Regionális Galéria épületében található Jihlavában, a Komenský utcában a 10-es házszám alatt. A földszinten két szoba található a bejárati ajtó mellett, melynek összterülete kb. 80 m².

Alternativa

Az Alternatíva Galéria kiállítótermei műszaki és fénykép dokumentációi megtalálhatók – itt.
Az Alternatíva Galéria látogatóinak a belépés ingyenes.

AZ IGLOO HANG GALÉRIA

IGLOO

A Galéria kreatív hely a hanggal dolgozó művészek bemutatására. A hangművészet jellegénél fogva interdiszciplináris és hibrid művészi forma, része lehet a hangszerekkel és szobrokkal, hangzású költeményekkel, terepi felvételekkel, hangtérképekkel, rádiós játékokkal és audiovizuális alkotási műveknek. Megfelelő teret teremtve szeretnénk ösztönözni új projektek megjelenését is. A Hang Galéria 2016 júniusában nyílt meg, amely az újonnan felújított helyiségekben, a Komenský utacai történelmi pincékben található. 

A gyűjtemény története

Chittussi Antonín
Jihlava, 1980-as évek 2. fele.
Šíma Josef
Nataša Gollová, 1932
Štyrský Jindřich
(névtelen), 1921
Pešicová Jaroslava
Bábszínház, 1979
Štursa Jan
Sulamit Rahu, 1910 körül
1
5

A Jihlavai Vysočina Regionális Galéria a XIX. és XXI. század művészetére összpontosít, és jelenleg több mint 6.000 gyűjteményt kezel.

Fontos impulzus volt, amely jelentősen befolyásolta a gyűjtemény kezdetét, Marie Kovaříková asszony ajándéka volt, amely abban az időben gazdagította a Jihlavai Múzeum gyűjteményét 79 művészeti alkotással, amelyek nagyrészt a huszadik század elején lévő cseh művészetből származtak. A gyűjtemény kibővítése nagyrészt a Kulturális Minisztérium központilag irányított állami galériák időbeli szervezésének köszönhető. A kis gyűjteményalapú galériák esetében, amelyek nem tudtak következetesebb állandó kiállítást készíteni a XX. századról, a minisztérium speciális művészeti vásárlásokat végzett. A Vysočina Regionális Galéria gyűjteménye kezdettől fogva a XX. századi cseh művészet gyűjteményeivel formálódott. A regionális jelentőségű festők munkái mellett megvásárolták a nemzeti jelentőségű szerzők műveit is. Az első vásárlásokkal a galériába jutottak az akkoriban propagált úgynevezett "szocialista realizmus" munkái is. A művek bevásárlása nagyrészben az olcsóbb grafikák és rajzok fölénye a képekekkel szemben öszpontosult. A szobrászati alkotások voltak a legkevésbé vásároltak közt. A tizenkilencedik századi művek ritkán kerültek beszerzésbe.
Az hatvanas évek második felében bekövetkezett progresszív kiállítási tevékenység sok figyelemre méltó gyűjtemény beszerzésén megjelent, amelyek ma már a gyűjtemény ékességei közé tartoznak. Egyéb jelentős akvizíciók 1989-ig főként a 42. csoportba tartozó munkák megvásárlására, a háborúközi háborús társadalmi festmények, az „Umělecká beseda” és a „Mařák iskola“  műveire összpontosultak.
A év 2005 óta a kiállítás új hangsúlyt fektet a kortárs cseh művészetre, különösen a "Tvrdohlavých" generáció művészeinek bemutatására. Ebben az irányba irányult a galéria mérsékeltebb akvizíciós tevékenysége is. 

A gyűjtemény medailonja

Havránek Bedřich
Sázaváról, 1859
Myslbek Josef Vaclav
Devotion, 1880-1884
Jarcovják Vladimír
Shield, 1971
Janoušek Vladimír
A vak, 1984
1
4

A Jihlavai Vysočina Területi Galéria gyűjteményét 1953-ban alapították, és jelenleg több mint 6000 gyűjteményt kezel. A gyűjtemény a Cseh Köztársaság Kulturális Minisztériuma Központi Gyűjteményének nyilvántartásában szerepel.

FESTÉSZET

A XIX. századi kollekció gyűjteménye sem nagy, sem szisztematikusan pótolt, és bár számos jelentős név teljesen hiányzik, a tájfestés viszonylag jól reprezentált állapotban van. A gyűjtemény Antonín Machek, Mánes Antonín, Josef Navrátil, Bedřich Havránek, Antonín Chittussi, Václav Brožík, Jakub Schikanedr, Antonín Slavíček, Alois Kalvoda és mások munkáit tartalmazza.

GRAFIKA

A grafikai gyűjteménye jelenleg több mint 3000 alkotást tartalmaz. A legátfogóbb az hatvanas évektől származó absztrakt grafikusok gyűjteménye, valamint a Bohuslav Reynek munkái. A gyűjtemény számos grafikai technikát foglal magában (rézmetszet, litográfia, száraz tű, monotípus, fametszet, különböző kombinált technikák).

RAJZ

A rajz külöálló gyűjteménye csak az kilencvenes évek közepén oszlott meg, amikor az elektronikus rendszer lett bevezetve és jelenleg (2013-ban) több mint 1600 példányt számlál. 

SOBRÁSZAT ÉS PLASZTIKA

A szobor gyűjtemény, plasztikák, érmék al-gyűjteménye és plakettek gyűjteménye jelenleg 361 darabot számlál. A cseh szobrászat történetét rövid vágásként rögzítik. Szisztematikusabban képviselve van a szociális tendencia, vagy a háború utáni Trasa csoport alkotásai. Az érdeklődés összpontosul az othonosabb munkákra, gyűjtemény a végleges munkák mellett magába foglallja a szobrászati modelettát s az ezt követő nagyobb léptékű megvalósításokat.

ÚJ MÉDIA

Az új média művészete egy széles körben meghatározott terület, ahova álltalában a huszadik század hatvanas évek művészete van behatárolva, és összekapcsolja a jelenlegi technológiák kreatív és kritikus használatát új művészi érzékenységgel. Az új-médiás művészet kezdetei azonban már a század eleji avantgárd művészetben találhatók meg: a kinetikus művészetben, a fény tárgyakban és berendezésekben, valamint az avantgárd filmekben. 

Festészet

Filla Emil
Csendélet, 1923
Šíma Josef
Nataša Gollová, 1932
Kubišta Bohumil
Üvegcsendélet, 1913
Zrzavý Jan
Vörös hajók, 1957
Brožík Václav
Madame Christiane Fuller arcképe, 1980 -as évek?
Medek Mikuláš
Szomorú absztinent, 1970
Schikaneder Jakub B.
Esti hangulat Vyšehrad alatt, 1911-15
1
7

A XIX. századi kollekció gyűjteménye sem nagy, sem szisztematikusan pótolt, és bár számos jelentős név teljesen hiányzik, a tájfestés viszonylag jól reprezentált állapotban van. A gyűjtemény Antonín Machek, Mánes Antonín, Josef Navrátil, Bedřich Havránek, Antonín Chittussi, Václav Brožík, Jakub Schikanedr, Antonín Slavíček, Alois Kalvoda és mások munkáit tartalmazza.
A huszadik század első felének cseh művészetének gyűjteménye mind a cseh avantgarde változásait, mind pedig az „Osma csoport” és a művészek csoportját, valamint a hagyományosan orientált művészetben valamint Jan Preisler, František Bílek, Jan Štursa, Bohumil Kubišta, Antonín Procházka, Otto Gutfreund, Jan Zrzavý, František Tichý, Jan Bauch, Josef Šima és más szerzőkét. Az Galéria gyűjteményalapok egyik legfontosabb része a 42. csoport alkotóinak nagyrészű festmény gyűjteménye. A huszadik század második felében a gyűjtemények súlypontja elsősorban az hatvanas évek művészete volt, amelyet meglehetősen jól képviselnek a minőségi akvizíciók (Mikuláš Medek, Jiří Kolář, Jiří John, Vladimír Preclík, Eva Kmentová, Olbram Zoubek).
A regionális művészeti gyűjtemény térképezi a cseh-morva Vysočina területi képzőművészetét, különösen a huszadik század második felében, különös tekintettel Jihlavára. A jelenlegi művészek közül a továbbiak  képviseltetik magukat, például: Jindřich Boška, František Dörfl, Jiří Jirmus, Ladislav Novák, Radek Wiesner, Karel Hyliš, Roman Podrázský.
Takarékosabb új felvásárlásokkal a galéria próbál részben törekedni a huszadik század vége és a huszonegyedik század elejei művészetének (Pavel Šmíd, Petr Nikl, Petr Pastrňák).

Sobrászat és plasztika

Zoubek Olbram
Carried Winner, 1961
Janoušková Věra
Ábra nyomatokkal, 1963
Gutfreund Otto
Don Quijote, 1911
Chatrný Dalibor
Fészek, 1968
Zívr Ladislav
Tűzfélelem, 1942
Bauch Jan
Homer, 1987
Kmentová Eva
Irány a csók, 1967
Gebauer Kurt
Úszó I, 1973
1
8

A szobor gyűjtemény, plasztikák, érmék al-gyűjteménye és plakettek gyűjteménye jelenleg 361 darabot számlál. A cseh szobrászat történetét rövid vágásként rögzítik. Szisztematikusabban képviselve van a szociális tendencia, vagy a háború utáni Trasa csoport alkotásai. Az érdeklődés összpontosul az othonosabb munkákra, gyűjtemény a végleges munkák mellett magába foglallja a szobrászati modelettát s az ezt követő nagyobb léptékű megvalósításokat. A plakettek al-gyűjteménye nagy részből  O. Španiel és J. T. Fischer munkáiból áll. A gyűjtemény leggyakoribb anyagai: bronz, gipsz, kő, egyebek közt fa, kerámia, ón, üveg ... A gyűjteményen belül egy specifikus alternatív gyűjtemény a kerámia plasztikák gyűjteménye, amely tulajdonképpen az úgynevezett tapintható szobrászatba tartozik és látássérültek szobrászmunkái.

Rajz

Panuška Jaroslav
Az ördög gyermeket farag, 1907
Hejna Václav
Ember az asztalnál, 1937
Marold Luděk
Rajz
Toyen - Čermínová Marie
Rajz, 1937
Janoušek Vladimír
Építkezés a tájban, 1969
Říčanová Tereza
A világ festményei 1, 2013 – 2016
1
6

A rajz külöálló gyűjteménye csak az kilencvenes évek közepén oszlott meg, amikor az elektronikus rendszer lett bevezetve és jelenleg (2013-ban) több mint 1600 példányt számlál. A gyűjtemény hosszú távú önnálótlansága és a gyűjteményalap különböző célokra történő felhasználása (vándorkiállítások) hozzájárult a gyűjtemény nem túl nagy koncepciós képéhez. Az egyes szerzők esetében a rajz kialakulási folyamatba való beolvadása más szerepet játszik, talán azért, mert a rajzokban a modern tendencia olvasható fejlesztési vonalát nehéz megtalálni, mivel ezek a segédmodellek működnek a festmények gyűjteményében. Az eredmény a gyűjtemény sokfélesége - kezdve a gyors rajzlapokkal és előkészítő munkákkal, illusztrációs vagy rajzok dokumentálva egészen az absztrakt munkákhoz, kalligráfiához vagy automatikus rajzolási módszerhez, végleges kimenetnek tekintve. A használt technikák közül - ceruza, tinta, pasztell, akvarell, áttetsző vízfesték, kollázs, alchemage, froaszázs... A legrégebbi művek közé tartozik a cseh romantika szerzőinek néhány rajza, a XIX. századi művészek rajzai nagyon kevés példányban vannak jelen. A gyűjtemény magja a XX. századi szerzőkből áll, különösen a második feléből.

Grafika

Boudník Vladimír
9. szerkezeti grafika Táj, 1960
Dörfl František
A ciklusból "Jelzések II.", 1968
Hísek Jan
Napraforgó, 2002
John Jiří
Coast I., 1968
Kafka Čestmír
Jelentés 1967
Reynek Bohuslav
Korbácsolás II., 1967
Sýkora Zdeněk
27 sor, 1993
1
7

A grafikai gyűjteménye jelenleg több mint 3000 alkotást tartalmaz. A legátfogóbb az hatvanas évektől származó absztrakt grafikusok gyűjteménye, valamint a Bohuslav Reynek munkái. A gyűjtemény számos grafikai technikát foglal magában (rézmetszet, litográfia, száraz tű, monotípus, fametszet, különböző kombinált technikák).
A legrégibb reprezentált alkotások közé tartozik Max Švabinský alkotásai, amely nagy részből portrékból áll, és František Bílek fametszetei és vaknyomtatásai. Nemtúl széles az avantgárd alkotók gyűjteménye a múlt század elejétől (Václav Špála, Jindřich Štyrský, Toyen, Josef Šíma). A Sursum csoport és a 42. csoport alkotói képviselve vannak (František Kobliha, Jan Konůpek, Josef Váchal, Kamil Lhoták) és az negyvenes évek avantgárd alkotói is (František Tichý, Ladislav Zívr). Érdemes megemlíteni a Vysočina régióban dolgozó művészeket Eva Činčerová, Karel Němec, Gustav Krum, Jaroslav Šerých, František Dörfl és Jindřich Boška.
A hatvanas évek absztrakt grafikái közül az egyik legérdekesebb a Václav Boštík száraz tűvel készült művei. A gyűjtemény magában foglalja a Vladimír Boudník aktív és mágneses grafikáját, a Dalibor Chatrný szerigrafiáját, valamint néhány Ivan Chatrný, Radoslav Kratina és Karel Malich alkotásait is. Továbbá megemlíthetjük Libuše Loskotová, Eduard Ovčáček, Naděžda Plíšková és Jiří Valoch grafikáit is. Čestmír Kafka munkái a következő évtizedből származnak. A figurális műveket Jiří Balcar, Josef Istler, Jiří John, Ivan Kafka, Zdeněk Sklenář és Adriena Šimotová képviselik. A hetvenes évekből Olga Čechová egy nagyobb gyűjteménye, Jitka és Květa Vála testvérek egy darabja, valamint Adolf Born litográfiájának gyűjteménye is jelen van.
Az 1989-es utáni bővülésből megemlíthetjük a kilencvenes évekből származó Jiří Petrbok litográfiáit, Petr Nikl és Michael Rittstein alkotásait is. 

Új média

Vítková Lucie
Gyapjúkabát és szoknya (pontszám az 1. harsonára), 2017
Vítková Lucie
Gyapjúkabát és szoknya (partitúra 1. fuvolára), 2017
Vítková Lucie
Gyapjúkabát és szoknya (1. menetelő cintányér pontszáma), 2017
Vítková Lucie
Gyapjúkabát és szoknya (pontozás a menetelő cimbalomért 2), 2017
1
4

Az új média művészete egy széles körben meghatározott terület, ahova álltalában a huszadik század hatvanas évek művészete van behatárolva, és összekapcsolja a jelenlegi technológiák kreatív és kritikus használatát új művészi érzékenységgel. Az új-médiás művészet kezdetei azonban már a század eleji avantgárd művészetben találhatók meg: a kinetikus művészetben, a fény tárgyakban és berendezésekben, valamint az avantgárd filmekben. Ezekere a korai kísérletekre analóg és későbbi digitális videó készíttői kapcsolódnak, multimédiás projektek anelyek kihasználják a projekció kombinációit, hangok és színházi fellépések, műholdas és telekommunikációs művészetek és különböző számítógépes képalkotási módszerek felhasználásával. A kilencvenes évektől kezdve az internetes művészet területe fejlődik, az alkotók a virtuális valóság technológiáját alkalmazzák, kísérleteznek az interaktivitás különböző formáival, átalakítják a számítógépes játékokat. Az elmúlt években a bio-, és újabban a nano-technológiák jelennek meg a művészetben.