1
1

Hody, hody

14. 3. — 13. 4. 2022

CÍLOVÁ SKUPINA: MŠ, I. a II. stupeň ZŠ
TRVÁNÍ: 60 až 90 minut
MÍSTO KONÁNÍ: Budova Masarykovo náměstí 24, Jihlava

CHARAKTERISTIKA: Program žáky seznámí s díly ze stálé expozice OGV v Jihlavě, které se vztahují k velikonočnímu období. Dozví se, jaké období předcházelo oslavě Velikonoc, co vlastně tyto svátky znamenají, jakým způsobem se slavily v minulosti a jak je vnímáme dnes. Ve výtvarné dílně si vyrobí velikonoční předmět. Pro žáky druhého stupně je připraven pracovní kvíz pro samostatnou práci spojenou s prací ve skupině a tvořivou dílnou.

Vzhledem k velkému zájmu je ideální rezervovat si program co nejdříve.

Každý rok se mění výtvarná aktivita v galerijní dílně.

Cena programu je 30 Kč / žák (pedagogický doprovod zdarma).

Cíl programu: Úloha galerie v současné společnosti a její prezentace v rámci propojení s výtvarnou výchovou a historií. Návaznost programu v rámci RVP Umění a kultura, Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce.

Kontaktní osoba: Mgr. Pavlína Pitrová / pitrova@ogv.cz / 604 875 412

registrace ⟶
edukační pracovník
Mgr. Pavlína Pitrová

tel. č.: 567 217 133; 604 875 412
pitrova@ogv.cz

aktuálně