1
1

galerijní noviny O_kraj č. 16

1. 10. 2023 — 31. 3. 2024

Počátkem října vydala galerie další číslo galerijních novin O_kraj, tentokráte s názvem Make friends, not art, tematicky se odkazující k jedné z výstav bloku Krajinou komunit, který probíhal v OGV až do poloviny října.

Téma umění ve veřejném prostoru a téma umění vztahů, které mohou (anebo nemusí) stát nad uměním, prolínání rolí umělců a kurátorů otevřelo v návaznosti na plánované výstavy už předcházející, patnácté číslo O_kraje. Šestnácté číslo, které může ještě rozšířit volně dostupný sborník z konference Umění město (z)mění, otevřená témata dále rozvíjí – a některá také dokončuje.

Krom odpovědi na otázku Proč je tábor umění z pera Petra Kováře, kterou prokládají kresby Aleše Zapletala, šestnácté číslo O_kraje přináší článek Petra Kratochvíla Zastav se a přemýšlej, který se zabývá rolí uměleckých děl ve veřejném prostoru. Tyto dva články poukazují na dvě krajní pozice uvažování nad uměním ve veřejném prostoru: jednak jako nad možností prožitku či pohnutí skrze pořádanou (a nikoliv nutně uměleckou) akci, jednak jako nad hmotnou či vizuální stopou v prostoru. Mezi těmito dvěma polohami se pohybovaly také výstavy bloku Krajinou komunit, jehož dokumentace tvoří obrazovou přílohu čísla. O_kraj 16 dále přináší druhé pokračování výzkumu Umělec jako kurátor, kurátor jako umělec autorek Romany Veselé a Lucie Nováčkové s várkou prvních třinácti medailonků umělců–kurátorů z kapitoly věnované umělcům, působícím ve vlastních projektech různého typu.

Fenoménu kurátorství se z druhé strany dotýká také pokračování rozhovoru s někdejším kurátorem galerie, Otakarem Máčelem. Ten skromně vzpomíná na své působení v galerii v 60. letech a na výstavy, na nichž se přímo či nepřímo podílel, mimo jiné na přípravu výstavy Computer Graphics či výstavy Klubu Konkretistů. Otakar Máčel v rozhovoru vzpomíná i na odchod z republiky, emigraci i nelehké začátky v zahraničí.

V rámci O_kraje 16 se lze těšit také na pravidelné Zprávy z IGLOO, které tentokrát přinášejí úvahu Miloše Vojtěchovského o složitém zvukovém prostoru, který do jihlavské IGLOO přivezl portugalský umělec Rodrigo Paglieri. Chybět nemohou ani další tradiční rubriky: Ženy Vysočiny z pera Evy Novákové, tentokrát věnované Natálii Maslikové Schmidtové, její dceři Miladě, chudobínské borovici a skladatelce Vítězslavě Kaprálové. Rubriku poezie tentokrát ovládl Dr. Krejzyberd a nechybí ani fejeton o období požárů z pera Lenky Zadražilové, recenze knih či výstav nebo dvoustrana pro děti. Z výstav se Kateřina Pencová ohlíží za výstavou Plán B v Litomyšli, z knih se Lucie Nováčková zamyslí nad Ekobytím Timothy Morton či nad Obrazy filozofie a tělesnou myslí Aleše Zapletala a Kateřina Pencová recenzuje knihu Cítí, tedy je od Andrease Webera a Temné končiny Vanessy Onwuermezi.

Grafická podoba šestnáctého čísla je dílem grafiků studia Onkubator, Kláry Zahrádkové a Ondřeje Trnky. Ti se při výběru barvy nejvíce těšili na to, až regionální O_kraj rozzáří i uměníchtivé čtenáře ve větších městech a speciálně se radují z kontrastní dvojkombinace posledních dvou souvisejících čísel.

 

O_kraj 16, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, 16. číslo, říjen – prosinec 2023

Redakční rada: Aleš Kauer, Lucie Nováčková, Daniel Novák, Petr Kovář

Grafická úprava: Klára Zahrádková, Ondřej Trnka (Onkubator)

 

Noviny O_kraj vycházejí za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.
K zakoupení přímo v galerii nebo na galerijním e-shopu.

Kontakt pro přispěvatele: Lucie Nováčková / novackova@ogv.cz

aktuálně