1
1

galerijní noviny O_kraj č. 13

20. 6. — 31. 8. 2022

O_KRAJ 13

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě vydává již třinácté číslo galerijních novin O_kraj, tentokrát na téma Nevšední všednosti...


Úvodní slovo na o_kraj

Začalo ráno všedního dne, rychle se obléct, něco pojíst a utíkat na vlak. Štěrk na cestě, orosené zábradlí, skupinka lidí čekajících na nástupišti. Dobře známý sled událostí opakující se v různých drobných obměnách den po dni po řadu let. Tisící lipový květ položený do košíku, jedna žulová kostka v dlažbě náměstí, pád sněhové vločky vprostřed zimní chumelenice. Dlouhodobé monotónní opakování téhož úkonu, nekončící násobení jednoho detailu.

Všednost, ze které se často snažíme vymanit, která může nudit nebo dokonce vést k chmurné melancholii, může být také cestou ke zpomalení, relaxaci a naplňující introspekci. Z jakého úhlu na ni ve své tvorbě hledí Martin Pondělíček se dozvíme v rozhovoru k výstavě, kterou má spolu s Karímou Al-Mukhtarovou. Pevnou vazbu na „obyčejné věci“ a radostné ukotvení v každodennosti můžeme nahlédnout v ryzí bezprostřednosti obrazů Natálie Schmidtové.

Pro Janu Schlosserovou byl přechod ze života studentky umělecké školy do mateřské role „nárazem do zdi“, svou pohlcennost každodenností originálním způsobem otiskla do umělecké tvorby. Jak se mají umělkyně se můžeme dozvědět také z úvahy Petra Kováře, která mimo jiné reflektuje diskuzi na toto téma s Veronikou Čechovou a Zdenou Kolečkovou. Genderové téma neopouští ani tradiční rubrika poezie, rozhovor k aktuální výstavě s Alicí Waisserovou a Jantrou Šímovou nebo další úryvek z projektu věnujícího se ženám Vysočiny. V tradičních rubrikách se dočteme také o tom, co jsme (ne)vystavovali před padesáti lety nebo o tom, že i obyčejné úřední dokumenty by mohly mít nevšední tvář.

Tisící prvé opakování ranního čekání na vlak, pára stoupající od úst, prokřehlé prsty, ospalé pozdravy…  Může být všednost způsobena jen omezeností našeho náhledu? Říká se, že nevstoupíme do stejné řeky dvakrát, že nic není samozřejmé a že tu také zítra už nemusíme být. Třeba je z hlubší perspektivy každý okamžik jedinečný a může být podobný zázraku. Třeba je každá všednost nevšední.

Daniel Novák

 

Galerijní noviny O_KRAJ jsou nepravidelným periodikem zaměřeným na umění a kulturu zejména na Vysočině, který galerie vydává již od roku 2016.

První číslo novin bylo vydáno v dubnu 2016 v rámci projektu Spolu. O jeho grafickou podobu se již od začátku starají Klára Zahrádková a Ondřej Trnka z grafického studia Onkubator. Lenku Dolanovou, členku redakční rady a hlavní editorku novin, vystřídala v roce 2021 počínaje 11. číslem Lucie Nováčková.

Tištěnou podobu novin je možné zakoupit přímo v galerii, nebo na galerijním e-shopu.
Ve formátu pdf ke čtení najdete zde.

Všem, kteří se na tvorbě tohoto média nějakou formou podíleli, moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Své náměty, tipy nebo příspěvky můžete zasílat na ogv@ogv.cz.

Noviny vycházejí za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

aktuálně