Galerijní knihovna
Galerijní knihovna
Knihovna OGV

Zájemcům z řad veřejnosti je v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě otevřena odborná knihovna, která zve k prozkoumání světa umění.

Ve svém fondu má 9372 odborných publikací. Nejvíce jsou zde zastoupené knihy týkající se výtvarného umění, sochařství a architektury, a to z českého i zahraničního výtvarného prostředí, ze současnosti i z historie. Najdeme zde také zajímavé publikace z Edice Vysočiny, ze kterých lze načerpat informace o městech a obcích na Vysočině a porovnat tak třeba současný stav s tím, jak tyto obce vypadaly třeba před sto lety. Na příznivce uměleckého řemesla zde čekají svazky o sklářství, klenotnictví, hodinářství, řezbářství, uměleckém kovářství nebo o lidové řemeslné výrobě. Knihovna OGV nabízí také cizojazyčnou literaturu, převážně v němčině.

Vedle knih zde návštěvník nalezne katalogy, které byly vydány u příležitosti výstav v OGV nebo v jiných galeriích, v knihovně nechybí ani slovníky, sborníky a časopisy o umění, jako jsou Art & Antiques, Prostor Zlín, Umění, Flash Art, Art+ a Artikl. K dispozici jsou zde také noviny O-kraj, které Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě vydává.  Samostatnou část knihovního fondu pak tvoří CD, na kterých se v digitální formě prezentuje umění vybraných galerií ČR.

Knihovna OGV je pouze prezenční, lze zde nerušeně studovat a bádat v klidném prostředí studovny.

Veronika Dolanská, březen 2022


 

edukační pracovník, knihovník
Bc. Veronika Dolanská

tel. č.: 567 215 479; 605 969 592
dolanska@ogv.cz 

Fotogalerie