1
1

FUK: dílna pro děti

5. 5. 2024, 10h

DÍLNA SE KONÁ V RÁMCI FESTIVALU UMĚNÍ A KREATIVITY VE VZDĚLÁVÁNÍ.

Tvořivá dílnička pro děti ve věku cca 3–12 let inspirovaná výstavou Bylo nebylo.

Doba trvání: 10:00 – 11:30
Místo konání: OGV, Komenského 10

Cena: ZDARMA

NA DÍLNU JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT PŘEDEM!
Vyžijte náš přihlašovací formulář, děkujeme.
Pokud se dílny nemůžete zúčastnit, tak nám to prosím dejte zavčas vědět. Uvolníte tak místo dalším zájemcům. Děkujeme!

Děti, které dílnu zvládnou samy, si mohou rodiče vyzvednout po skončení programu.
Není nutné si brát žádný materiál s sebou.

Při své první návštěvě získá každé dítě kartičku galerijního dětského klubu Klubíčko. Za každou návštěvu jakéhokoliv galerijního programu pro děti (víkendové dílny, školní edukační dílny, narozeninové oslavy, ad.) sbírá do kartičky razítka. Za pět razítek má vstup na víkendovou dílničku zdarma, za deset razítek od nás získá malý dárek.

Kontaktní osoba: Mgr. Pavlína Pitrová / pitrova@ogv.cz / 604 875 412

 

Festival umění a kreativity ve vzdělávání

FUK už několik let ukazuje, jak v praxi změnit standardní vzdělávací systém a podpořit děti v rozvoji jejich myšlení kreativní cestou. Jak je zapojit do výuky tak, aby využily svou představivost a fantazii? Jak využít jejich nápadů a jejich vlastní kreativity přímo ve vyučování? A mohou samy děti měnit vzdělávací systém? Nebo jejich rodiče? To jsou jen některé z otázek, na které může FUK nabídnout odpověď. Učení prostřednictvím umění a uměleckého myšlení je efektivní cestou, jak se připravit na výzvy současného i budoucího světa. Vytváří nesoutěživé a podnětné prostředí, které podporuje radost z učení, rozvíjí různé cesty poznávání a vnímání a otevírá prostor pro spoluvytváření hodnot.

Už čtvrtý ročník festivalu FUK, který pořádá platforma uMĚNÍM ve spolupráci s desítkami kulturních a vzdělávacích organizací, proběhne od 20. do 28. dubna 2024 v Praze a následně bude putovat až do 2. června po regionech ČR. Je určen pedagogům, rodičům, dětem, ale i kulturním profesionálům a odborné veřejnosti. 

V roce 2024 se festival zaměřuje na pestrost přístupů a rozvoj kompetencí v kreativním učení. V jednotlivých formátech akcentuje aktuální témata wellbeingu, digitálního světa, duševního zdraví, identity a vnitřní motivace k učení a rozvoji osobnosti. První dny festivalu jsou zaměřeny na jednotlivé cílové skupiny. Programu pro odbornou veřejnost se zúčastní zahraniční delegace z Walesu, která prostřednictvím konkrétních informací a dat ukáže, jaké dopady může umění a kreativita na vzdělávací systém. Poprvé se v rámci FUKu uskuteční také konference pro pedagogy zaměřená na digitální technologie a wellbeing. 

Na FUK navazují regionální festivaly, které probíhají až do 2. června 2024 po celé ČR. V rámci festivalu je pedagogům i veřejnosti představena MAPA uMĚNÍM, která je největší nabídkou programů kreativního vzdělávání na jednom místě. 

registrace ⟶
edukační pracovník
Mgr. Pavlína Pitrová

tel. č.: 567 217 133; 604 875 412
pitrova@ogv.cz

aktuálně