Registration ⟶ Velikonoční dílna I ⟶ 6. 4. 2023, 10h

Velikonoční dílna I
[webform_submission:node:field_event_current_registrants]
25 people
[webform_submission:node:field_webform_demo_event_date:date:short]
(pro školní skupiny počet žáků, pro rodinné dílny počet dětí)
POVINNÉ PRO ŠKOLY: název školy, třída, termín (datum + hodina)