Chystá se výstava Maxe Švabinského
Chystá se výstava Maxe Švabinského

I když je právě květen, zima konečně ustoupila jaru, vše kvete a voní, všichni se těší na slunečné léto, na prázdniny a dovolené, u nás jsou již v plném proudu přípravy dalších výstav, a to i těch podzimních a zimních.

Na závěr letošního roku připravujeme výstavu nazvanou „Univerzum Max Švabinský (1873-1962)", která se bude konat v galerijní budově na Masarykově náměstí od 24. listopadu do 4. února roku 2024.

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě již několik let spolupracuje s Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně a společně se podílí na cyklu monografických výstav zaměřených na významné osobnosti české výtvarné scény přelomu 19. a 20. století. S kolegyní Pavlínou Pyšnou, kurátorkou zlínské galerie, jsme se i letos rozhodly v této volné sérií pokračovat a představit tvorbu tohoto všestranného umělce, od jehož narození letos uplyne 150 let.

Maxe Švabinského mnozí znají především jako malíře; autora obrazu Splynutí duší nebo rozměrného plátna Chudý kraj, mnohokrát vystavovaných i reprodukovaných v nejrůznějších odborných i společenských publikacích a časopisech. Švabinský byl ale také vynikající grafik, obdivovaný pro neobyčejnou kreslířskou zručnost a rozmanitost používaných grafických technik.

Jelikož obě galerie disponují opravdu velkým souborem Švabinského grafických prací, bylo zřejmé již v počátečních fázích příprav koncepce výstavy, že bude celá instalace postavena právě  a pouze na dílech ze sbírek zmíněných galerií. Autorovu rozsáhlou grafickou tvorbu jsme rozdělili do několika tematických okruhů, doprovázených úryvky autorových textů a doplnili také o pohled na Švabinského pedagogické působení na pražské Akademii, kde dlouhá léta vedl grafickou školu a výrazně tak ovlivnil nastupující uměleckou generaci. Výběrově jsou na výstavě tedy představeny i práce Švabinského studentů, například Miloslava Holého nebo Cyrila Boudy.

Koncem dubna jsme se vydali na návštěvu do Zlína, kde již výstava probíhá, abychom se podívali, jak se instalace zlínským kolegům povedla. Společně jsme si tak mohli udělat představu o tom, jak by mohly být vedeny edukační programy, jak by měla vypadat samotná propagace výstavy a zejména se připravit na případná instalační úskalí. Máme totiž za ta léta spolupráce zkušenost, že stejná koncepce i stejný soubor vystavených prací nakonec v každé galerii vyzní odlišně. To je samozřejmě dáno zejména jiným prostředím, jinou architekturou galerijních budov a jinými dispozičními a instalačními možnostmi.

Pokud tedy by se Vám naskytla příležitost a možnost navštívit výstavy obě, určitě bych to pro zajímavost doporučila. Ve zlínské galerii výstava končí 21. května a u nás v Jihlavě zahajujeme vernisáží ve čtvrtek 23. listopadu v tradičním čase, tedy v 17 hodin a už nyní se na Vás těšíme…

Jana Bojanovská, květen 2023

 

kurátorka sbírky malby a kresby
Mgr. Jana Bojanovská

tel. č.: 567 217 133; 605 221 763
bojanovska@ogv.cz

Fotogalerie