blog
Vzduchem plout

Vzduchem plout

Rozlétnout se nad širým krajem – to zní velmi poeticky, ale je třeba mít na vědomí, že se zároveň jedná o ztrátu pevné půdy pod nohama.

⟶ více
Dědečkovy obrazy mě provázejí celý život

Dědečkovy obrazy mě provázejí celý život

Vnučku malíře Jana Honsy osud shodou okolností zavál na Vysočinu. Přestože se s dědečkem osobně nesetkala, od dětství obdivuje jeho obrazy, které dodnes připomínají jeho osobnost. Jsme rádi, že se s námi o své vzpomínky a reflexe rozhodla podělit.

⟶ více
Dílny pro seniory

Dílny pro seniory

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě pořádá ve spolupráci s jihlavským Senior Point dlouhodobě výtvarné dílny pro seniory.

⟶ více
Spolu u stolu

Spolu u stolu

SUS je zkratka pro dlouhodobý edukační program, do kterého se naše galerie zapojila v rámci projektu Jihlava mi není fu©k!

⟶ více
Galerijní knihovna

Galerijní knihovna

Zájemcům z řad veřejnosti je v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě otevřena odborná knihovna, která zve k prozkoumání světa umění.

⟶ více
FUK

FUK

Centrum současného umění DOX v Praze pořádá i v letošním roce Festival umění a kreativity - jednoduše FUK.

⟶ více
Výtvarné kurzy pro dospělé

Výtvarné kurzy pro dospělé

Od září roku 2021 probíhá v Oblastní galerii Vysočiny výtvarný kurz pro dospělé. V loňském roce byl kurz rozdělen do šesti lekcí, které se uskutečnily od září do prosince.

⟶ více
Nový rok

Nový rok

A máme tu další sváteční den - Nový rok.  1. leden je již tradičně chápán jako oslava začátku nového roku. Tímto datem začínal rok podle tzv. juliánského kalendáře zavedeného v Římě roku 45 př. n. l. Juliem Caesarem.

⟶ více
Návrat

Návrat

Téma návratu lze nahlížet z mnoha úhlů. Návrat domů či k milované osobě, jako v případě biblického příběhu ztraceného syna, návratu k důležitým hodnotám, návratu duše zpět ke stvořiteli, k Zemi.

⟶ více