blog
Dílny pro seniory

Dílny pro seniory

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě pořádá ve spolupráci s jihlavským Senior Point dlouhodobě výtvarné dílny pro seniory.

⟶ více
Spolu u stolu

Spolu u stolu

SUS je zkratka pro dlouhodobý edukační program, do kterého se naše galerie zapojila v rámci projektu Jihlava mi není fu©k!

⟶ více
Galerijní knihovna

Galerijní knihovna

Zájemcům z řad veřejnosti je v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě otevřena odborná knihovna, která zve k prozkoumání světa umění.

⟶ více
FUK

FUK

Centrum současného umění DOX v Praze pořádá i v letošním roce Festival umění a kreativity - jednoduše FUK.

⟶ více
Výtvarné kurzy pro dospělé

Výtvarné kurzy pro dospělé

Od září roku 2021 probíhá v Oblastní galerii Vysočiny výtvarný kurz pro dospělé. V loňském roce byl kurz rozdělen do šesti lekcí, které se uskutečnily od září do prosince.

⟶ více
Nový rok

Nový rok

A máme tu další sváteční den - Nový rok.  1. leden je již tradičně chápán jako oslava začátku nového roku. Tímto datem začínal rok podle tzv. juliánského kalendáře zavedeného v Římě roku 45 př. n. l. Juliem Caesarem.

⟶ více
Návrat

Návrat

Téma návratu lze nahlížet z mnoha úhlů. Návrat domů či k milované osobě, jako v případě biblického příběhu ztraceného syna, návratu k důležitým hodnotám, návratu duše zpět ke stvořiteli, k Zemi.

⟶ více
Koleda

Koleda

Koleda, koleda, Štěpáne, co to neseš ve džbáně… napadne mnohé z nás ve spojení s dnešním dnem. Světnicí na obrázku spíše ale zazněla důstojná skladba „Narodil se Kristus Pán“, nebo „Dej bůh štěstí tomu domu“.

⟶ více
Narození páně

Narození páně

Dnes je Boží hod vánoční, pro křesťany nejdůležitější den Vánoc. My si tento svátek připomínáme dřevorytem „Narození páně“ od českého malíře a grafika Karla Němce (25. 10. 1879 – 17. 6. 1960), jehož život i dílo bylo úzce spjato s Novým Městem na Moravě, kde se narodil i zemřel.

⟶ více
Vánoční dopisnice

Vánoční dopisnice

Přejeme Vám radostný Štědrý den, který v předvečer narození Páně završuje období Adventu. Večer je pak kouzelným časem tradičních zvyků, koled i dárků. Nadcházející vánoční svátky jsou po celém světě rozšířenou oslavou pokoje, soucitu, rodiny a lásky, propojující lidi různých náboženských vyznání i ateisty. Biblický příběh každoročně inspiruje ku pomoci potřebným: lidem osamělým, nemocným i jinak strádajícím, či těm, kteří žijí v materiální nouzi.

⟶ více