blog
Příměstský tábor Paměť města

Příměstský tábor Paměť města

Třetí červencový týden se v naší galerii uskutečnil příměstský tábor s názvem Paměť města. Cílem tábora bylo dětem ukázat zajímavosti Jihlavy, seznámit je s její historií a důležitými místy.

⟶ více
Vzduchem plout

Vzduchem plout

Rozlétnout se nad širým krajem – to zní velmi poeticky, ale je třeba mít na vědomí, že se zároveň jedná o ztrátu pevné půdy pod nohama.

⟶ více
Dědečkovy obrazy mě provázejí celý život

Dědečkovy obrazy mě provázejí celý život

Vnučku malíře Jana Honsy osud shodou okolností zavál na Vysočinu. Přestože se s dědečkem osobně nesetkala, od dětství obdivuje jeho obrazy, které dodnes připomínají jeho osobnost. Jsme rádi, že se s námi o své vzpomínky a reflexe rozhodla podělit.

⟶ více
Dílny pro seniory

Dílny pro seniory

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě pořádá ve spolupráci s jihlavským Senior Point dlouhodobě výtvarné dílny pro seniory.

⟶ více
Spolu u stolu

Spolu u stolu

SUS je zkratka pro dlouhodobý edukační program, do kterého se naše galerie zapojila v rámci projektu Jihlava mi není fu©k!

⟶ více