Armádní muzeum na Žižkově překvapilo!
Armádní muzeum na Žižkově překvapilo!

S kolegy edukátory z kulturních organizací kraje Vysočina jsme se domluvili, že se pokusíme pořádat kromě pravidelných setkaní v domovských muzeích a galeriích také výjezdní vzdělávací setkání do ostatních institucí, kde pořádají zajímavé akce nebo edukační programy.

Tentokrát jsme vyrazili do Armádního muzea v Praze. Důvodů bylo hned několik. Jednak je muzeum od října roku 2022 nově zrekonstruované a modernizované. Jeho oprava a instalace nových expozic trvala přes čtyři roky a rozhodně stála za to. Dalším důvodem bylo zaměření muzea, které mně a mým kolegům není tolik blízké, ale přesto v něm pořádají velice zajímavé edukační programy pro školy. Posledním důvodem byla skutečnost, že se znám s vedoucí edukačního oddělení Bárou Kulihovou a vím, že programy které vytváří, mají úroveň. Na jaře tohoto roku jsme se spolu domluvily, že nás na podzim provedou novými expozicemi a seznámí nás s programy pro školy i veřejnost. Kolegové nás podrobně seznámili jak s expozicemi tak svojí prací se školními skupinami. Musím přiznat, že muzeum nás všechny velice překvapilo! Vlastně doslova ohromilo! Jednak svým prvorepublikovým architektonickým řešením stavitele Jana Zázvorky, a také novými, moderními expozicemi. Seznámili jsme se s vojenstvím od pravěku po současnost. A to doslova. Prošli jsme si důležité milníky naší historie, připomněli si významné bitvy a to vše v historickém kontextu a navíc interpretované díky jednotlivým artefaktům, které ve své době sehráli důležitou roli.

Součástí muzea je sedm expozic s tématikou vojenství, z toho jedna představuje zákopy z 1. světové války. Členěny jsou podle jednotlivých historických úseků, které mapují vojenské dějiny českého území a českou státnost. Celkem je zde vystaveno na sedm tisíc exponátů ze sbírky Vojenského historického ústavu v Praze. Sály se nacházejí ve čtyřech podlažích. V rámci prohlídky můžete navštívit i dva výstavní sály, kde se konají krátkodobé výstavy. Jeden v přízemí u vstupu do muzea a druhý v kryté dvoraně. Zde jsme měli možnost prohlédnout si výstavu Jiřího Sozanského s názvem INVAZE 68. Kolegové nás nechali nahlédnout i do moderních přednáškových sálů. Za návštěvu stoji i kavárna, která je umístěna v posledním patře. Z její terasy, kde se můžete posadit a občerstvit je nádherný výhled na Prahu.

V závěru prohlídky jsme se shodli, že by asi nikoho z nás nenapadlo zajít se podívat do vojenského muzea. Teď naopak víme, že se sem musíme co nejdříve vrátit! Velice pozitivní informací také je, že vstup do muzea i na edukační programy pro školy je zdarma.

Moc děkujeme Báře, Matějovi a Markovi za vřelé přijetí i za čas, který nám věnovali!

 

Pavlína Pitrová, září 2023

edukační pracovník
Mgr. Pavlína Pitrová

tel. č.: 567 217 133; 604 875 412
pitrova@ogv.cz

Fotogalerie