1
1

Architektem napříč staletími

1. 9. 2021 — 30. 6. 2024

CÍLOVÁ SKUPINA: II. stupeň ZŠ, SŠ
TRVÁNÍ: 60 až 90 minut
MÍSTO KONÁNÍ: Budova Komenského 10, Jihlava

CHARAKTERISTIKA: Žáci se v programu seznámí s vybranými stavbami jihlavské architektury, vyzkouší si zkombinovat různé stavební styly. Stanou se na chvíli architekty a navrhnou originální stavbu, která v sobě bude skrývat prvky zcela odlišných budov postavených v různých obdobích.

Cena programu je 30 Kč / žák (pedagogický doprovod zdarma).

Cíl programu: Úloha galerie v současné společnosti. Místa, kde žiji. Návaznost programu v rámci RVP Umění a kultura, Člověk a jeho svět.

Kontaktní osoba: Bc. Veronika Dolanská / dolanska@ogv.cz / 567 215 479

registrace ⟶
edukační pracovník, knihovník
Bc. Veronika Dolanská

tel. č.: 567 215 479; 605 969 592
dolanska@ogv.cz 

aktuálně