Andělé prozpěvují
Andělé prozpěvují

Ze strany mateřských i základních škol je o adventní edukační dílny každý rok velký zájem.

Letos proběhnul i první adventní projektový den pro třídu osmiletého gymnázia. V galerii jsme přivítali neuvěřitelných 494 dětí.

I z tohoto důvodu se snažíme vymyslet každý rok nové téma i náplň tvořivé dílny. Například v loňském roce jsme edukační program zaměřili na výstavu Nekonečný svět fantazie Pavla Čecha, která přes advent a vánoční svátky probíhala v galerii na Masarykově náměstí. Příběh O čertovi byl ústředním tématem i tvořivé dílny. Rok před tím jsme se věnovali postavám adventu. Děti se seznámily s obchůzkovými postavami (svatou Barborou, Mikulášem, Ambrožem a Lucií), které byly v minulosti součástí adventního dění. Ilustrace postav nám tehdy vytvořila známá ilustrátorka Veronika Vlková, čímž program získal další výtvarně tvořivý rozměr.

Letos jsme se zaměřili na téma andělů, kteří se objevují nejen v příběhu o narození Ježíška, ale i v klasických koledách a vánočních písních. Ty jsme dětem pouštěli, takže si je mohly i zazpívat. Zvláštní prostor zde měli andělé zvaní serafové. Děti se s nimi seznámily nejen prostřednictvím písní, ale i ve výtvarných vyobrazeních v průběhu staletí. Otisky serafů děti vytvářely pomocí navlhčeného barevného hedvábného papíru, který skládaly na podkladový formát A4. Poté jsme si společně převyprávěli biblický příběh o narození Ježíše a následně se přesunuli do výtvarného ateliéru. Zde si děti vyzdobily svíčku pomocí vykrajovátek a barevných voskových papírů. Zjistili jsme, že tato aktivita bavila nejen děti, ale i paní učitelky, které se do tvoření taktéž zapojily. Dělá nám velkou radost, když naše dílny baví nejen děti, ale i dospělé.

Už nyní se těšíme na další adventní edukační programy a jsme sami zvědaví, jaké téma bude součástí vánočního příběhu tentokrát.

 

Pavlína Pitrová, prosinec 2023

edukační pracovník
Mgr. Pavlína Pitrová

tel. č.: 567 217 133; 604 875 412
pitrova@ogv.cz

Fotogalerie