1
1

Andělé prozpěvují…

27. 11. — 22. 12. 2023

CÍLOVÁ SKUPINA: MŠ, I. a II. stupeň ZŠ
TRVÁNÍ: 60 až 90 minut
MÍSTO KONÁNÍ: budova Masarykovo náměstí 24, Jihlava

CHARAKTERISTIKA: Téma Adventu a vánočních svátků se objevuje jak ve výtvarném umění, tak v koledách, které si lidé zpívali nejen při bohoslužbách. Během edukačního programu se tentokrát pokusíme o propojení vánočního příběhu, který známe z koled známých i těch méně populárních. A samozřejmě využijeme i námětů z výtvarného umění. Program bude zakončen tradičním tvořením v ateliéru. Aktivity budou uzpůsobeny věku dětí.

Cena programu je 30 Kč / žák (pedagogický doprovod zdarma).

Cíl programu: Úloha galerie v současné společnosti a její prezentace prostřednictvím tradičních lidových zvyků. Návaznost programu v rámci RVP Umění a kultura, Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce.

Kontaktní osoba: Mgr. Pavlína Pitrová / pitrova@ogv.cz / 604 875 412

registrace ⟶
edukační pracovník
Mgr. Pavlína Pitrová

tel. č.: 567 217 133; 604 875 412
pitrova@ogv.cz

aktuálně