Aktuální trendy v muzejní edukaci
Aktuální trendy v muzejní edukaci

V pořadí již šestý ročník konference Muzeum a změna s podtitulem Strategie, trendy, vize a nové pohledy proběhl od 24. do 25. října v nové budově Národního muzea.

Setkání je určené pro pracovníky muzeí a galerií, zástupce dalších paměťových institucí, pedagogy, studenty, ale i jejich zřizovatele. Předešlé ročníky se konaly v letech 2002, 2005, 2009, 20013 a 2016. Konference měla zdůraznit, zda a jak jsme se v uplynulém období posunuli, kam směřuje obor muzejnictví a jak reaguje na celosvětový vývoj.  Jak nás ovlivňují přicházející změny a jak se vyvíjí role muzeí ve společnosti. Na programu konference bylo pět tematických celků: Strategie, vize a nové pohledy, Nástroje a předpoklady k rozvoji, Z pohledy vědy a výzkumu, Nové trendy prezentace a interpretace a Ochrana kulturního a přírodního dědictví. Vystoupilo neuvěřitelných 33 přednášejících z České a Slovenské republiky, Rakouska, Ukrajiny, Řecka i Kamerunu. Obzvlášť první konferenční den byl opravdu nabitý příspěvky. Myslím, že po skončení takto náročného dne uvítala většina účastníků možnost večerní prohlídky nových expozic Národního muzea. Sama jsem velice přivítala tuto skvělou příležitost. Po prohlídce následovalo neformální setkání účastníků ve dvoraně muzea. Mohli jsme si v klidu pohovořit s kolegy a známými, se kterými se na setkáních již pravidelně potkáváme.

Od roku 2016, kdy se konference konala naposledy, se událo mnoho změn, které výrazně ovlivnily činnosti muzeí a galerií. Politicko-společenská situace se výrazně proměnila, muzea i galerie musela zareagovat na nově vzniklé skutečnosti, jako byla například koronavirová pandemie, válka na Ukrajině a s ní související energetická krize. Zároveň s tím se také proměnila virtuálně-sociální komunikační síť, která ať chceme nebo nechceme, výrazně ovlivňuje vnímání kulturních institucí ve společnosti. Čekala jsem proto, že se vybrané příspěvky budou věnovat více příkladům z praxe než obecnému popisu činností jednotlivých institucí. Měla jsem pocit, že podtitul konference úplně nenaplnil její téma. Nebylo tomu tak ale u všech přednášejících. Pro příklad uvedu příspěvek Prof. PhDr. Michala Stehlíka, který reflektoval proměňující se pramennou základnu, nová média a práci historika a kurátora soudobých dějin. Nový nástroj MOI Framework díky kterému je možné zvolit si a hodnotit strategické cíle muzeí a galerií, představily kolegyně z muzea v Plzni. Mapování proměn muzejního výstavnictví v letech 1990 až 2020 se ve svém příspěvku věnovala Ing. Mgr. Ivana Kocichová. Jako edukátorku mě samozřejmě velice oslovil příspěvek kolegyně Báry Kulihové, která představila příklady z praxe s návštěvníky/žáky se speciálními požadavky.

Kolegům z Národního muzea bych chtěla poděkovat za vřelé přijetí a také možnost prohlédnout si expozice muzea po otevírací době.

Konference se konala ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií, Národním muzeem, Českým komitétem Modrého štítu a Českou komisí pro UNESCO.

Pavlína Pitrová, říjen 2023

edukační pracovník
Mgr. Pavlína Pitrová

tel. č.: 567 217 133; 604 875 412
pitrova@ogv.cz

Fotogalerie