Adam Hejduk - Křehký případ

Adam Hejduk

Adam Hejduk - Křehký případ

11. 3. — 29. 5. 2022

zvuková galerie IGLOO
Komenského 10
Jihlava
Kurátor: Miloš Vojtěchovský

Místně specifická audiovizuální instalace Adama Hejduka Křehký případ využívá syžet fiktivního kriminálního případu. Autor pracuje s prvkem náhody a nejistoty, které navozují atmosférou veřejného prostoru, například pusté noční ulice. Řešení neznámého zločinu a důkazové souvislosti nechává na posluchači. Prostorový zvuk vytváří emotivní a významovou složkou instalace a jako důkazní materiál jsou zde součástí akustického prostoru také předměty. Dokumentární záběry byly pořízeny v Jihlavě a tajenku možných náznaků spojují do znepokojivého celku.

Instalace vychází ze vzpomínky na situaci, kdy se stanete svědkem činu, rozhovoru, příběhu, kterého nejste součástí. Například sedíte v kavárně a od vedlejšího stolu zaslechnete útržek nějakého rozhovor, nebo jdete večerní ulicí a z pootevřeného okna zaslechneme nějaké hlasy. Většinou zaregistrujeme jen útržky rozhovoru a příběh si začneme interpretovat po svém. Tady začíná naše vlastní pátrání a vzniká fiktivní případ. Příběh je vytvořen několika modelovými situacemi, během nichž byly náhodné fragmenty rozhovorů zaznamenány. Možnost chybného porozumění kontextu (nahrané audio/video záznamy) otevírá fikci potencionálního průběhu toho, co se vlastně stalo. Celý narativ má podobu kriminálního případu. 
Adam Hejduk, 2022

Adam Hejduk se narodil v Opavě, žije v Brně. Absolvoval magisterské studium v ateliéru Jana Ambrůze na FaVUT v Brně, byl na stážích ve Studiu nových médií Tomáše Svobody na AVU a ateliéru Rony Plesla na Umprum.  V současné době pobývá na doktorandském studiu na brněnské FaVU. Zajímá ho práce s prostorem a časem, v poslední době se v jeho instalacích často objevuje téma zvuku a příběhovost. Mezi materiály, které se v jeho instalacích a performancích opakují, najdeme například sklo, dřevo nebo napnuté ocelové struny.


http://adamaevo.com
 

Fotogalerie