Dílo měsíce
Dalibor Chatrný Kryptogramy bodů I., 1969

Dalibor Chatrný
Kryptogramy bodů I., 1969

serigrafie, papír
259 x 262 mm

v expozici Ze sbírek
Masarykovo nám. 24
Jihlava

V červenci 2022 uplynulo deset let od úmrtí významného brněnského rodáka a tvůrce s velice širokým uměleckým záběrem: věnoval se fotografii, interpretacím, kresbě, malbě, typografii, grafice, land-artu i akcím, ve spolupráci se skladatelem Aloisem Piňosem vytvořil trojici opticko-akustických skladeb. Nezřídka se u Chatrného setkáváme s konceptuálními postupy, důležitou roli ovšem zaujímala hravost a citlivost propojující racionalitu s gestikou. Pro umělcovu tvorbu jsou typické série či okruhy, ke kterým se nezřídka zpětně vracel. Právě čtverec představoval pro Chatrného důležitý objekt zkoumání.

Srpen 2022

Obdiv ke Kazimíru Malevičovi a Alexandru Rodčenkovi vyjádřil v „poctách“ na papíře. Jako mnoho našich umělců v šedesátých letech stavěl na základech konstruktivismu a přínosech ruské avantgardy. Naznamená to ovšem, že by snad Chatrný ulpěl v nějaké historizující bublině. Právě naopak – jeho práce svou svěžestí a bezprostředností často působí mladší, než je jejich skutečná doba vzniku.

Život Dalibora Chatrného (28. 8. 1925 Brno – 5. 7. 2012 Rajhrad u Brna) byl úzce spjat s Brnem. Výjimku tvořilo studium na Pedagogické fakultě UK v Praze (1945–1949) u Cyrila Boudy, Martina Salcmana, Josefa Sejpka, Františka Kovárny a na Akademii výtvarných umění (1949–1953) u Vladimíra Sychry a Vladimíra Silovského, kde po sametové revoluci také pedagogicky působil (1990–1992). Jako učitel podchytil a svým entuziasmem inspiroval mnoho klíčících výtvarných talentů a významně obohatil tzv. brněnský okruh.  Působil na oddělení propagační grafiky SUPŠ Brno (1963–1986), posléze na Fakultě výtvarných umění v Brně (1992–1993) a paralelně na katedře scénografie Janáčkovy akademie múzických umění (1992–1994).

Vystavené dílo pochází z vrcholného období Chatrného tvorby. Kryptogram je podle Wikipedie krátký zašifrovaný text – název pochází z řečtiny, kryptós = tajný, skrytý a gramma = písmeno. Dešifrovat takový umělecký vzkaz může být snadné i nesnadné. Můžeme měřit, zkoumat, rozebírat, počítat. Anebo pozorovat, jak na nás působí zvolený poměr černé a bílé, jaké pocity v nás vyvolá předestřená kompozice, zda v ploše tisku nespatříme další rozměry a souvislosti. Ve sbírkách Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě je uloženo dvacet prací Dalibora Chatrného pocházejících především z padesátých let, kde lze sledovat postupný přerod umělcova rukopisu a jeho akceleraci v letech šedesátých. Na rozdíl od starších prací, které do Jihlavy doputovaly díky převodu z Národní galerie, Kryptogramy bodů I–III. získala Oblastní galerie Vysočiny koupí na počátku sedmdesátých let spolu s pozoruhodným objektem Hnízdo.