Dílo měsíce
Jaroslav Panuška st. Vesnice v zimě, kolem r. 1940

Jaroslav Panuška st.
Vesnice v zimě, kolem r. 1940

olej, plátno
114,5 x 105,5 cm

v expozici Ze sbírek
Masarykovo nám. 24
Jihlava

V letošním roce jsme si připomněli 150. výročí od umělcova narození: Jaroslav Panuška se narodil roku 1872 a velká část jeho života byla s Vysočinou nerozlučně spjata. Vzpomeňme umělcovu chalupu v Kochánově, proslulý „Panuškův dub“, pobyty v Lipnici po boku Jaroslava Haška. S Vysočinou je spjata nějakým způsobem také řada jeho obrazů, z nichž má jihlavská galerie ve sbírkách celkem slušnou kolekci, vzniklou částečně z daru paní Kovaříkové (1948) a posléze nákupy v raných šedesátých letech, převážně v jihlavských starožitnostech a ze soukromých sbírek.

 

Prosinec 2022

Jaroslav Panuška studoval u Maxmiliána Pirnera a u Julia Mařáka, cestoval po Bosně. Dílem i životem zapadá do generace 90. let, jeho výtvarný výraz osciluje od raných, politicky laděných karikatur a ilustrací přes pozdní dekadenci a temný figuralismus až k pozdější pohádkovosti. Tato linie jeho tvorby, již v jihlavské galerii zastupují například práce Čert vyřezává dítě (1907) nebo Mrtvý si jde pro lebku II (1915), je v současnosti často zahrnovaná do výstav, věnovaných české dekadenci a přispívá tak k pověsti Jaroslava Panušky jako jejího představitele. Panuška však ve druhé linii své tvorby byl bytostným krajinářem: brzy se odpoutal od Mařákova romantického symbolismu, který se objevuje v ranějších krajinách-ilustracích a celkem záhy přešel k realistické formě, v níž se postupem času prosazují silnější impresionistické vlivy. Vrcholné Panuškovy obrazy se chvějí, atmosférická perspektiva s průhledy mezi mraky nenechává diváka na pochybách, že krajina byla pro umělce něčím hlubším a potřeba malby v plenéru tedy přirozená. Obrazy se zprvu soustředily na malířské problémy světla, kompozice, struktury a později se obracely do historie a vznikla řada ilustračně působících rekonstrukcí starých hradů, archeologických nalezišť či bitevních výjevů.

Vystavená práce Vesnice v zimě postrádá panuškovskou proslulou atmosférickou perspektivu zimních krajin vrcholného období: je sevřenější a dle datace, uvedené v galerijním katalogu, už patří k jeho závěrečnému období.  Panuška byl proslulý tím, že své zimní krajiny maloval přímo v plenéru, bez ohledu na pociťovaný chlad. Vznikla tak řada zimních krajin, jež jsou rozesety v galerijních sbírkách ve východních Čechách i na Vysočině. Dílo měsíce prosince, Vesnice v zimě, se jim poněkud vymyká – jednak sevřeností kompozice, ale především barevností, která postrádá panuškovsky atmosférický nafialovělý nádech vzdalující se masy vzduchu, ale i pocit otevřené krajiny a s ním spojené řešení malířských problémů světla a stínu. Nálada obrazu dává přednost zádumčivému vyznění zimního zákoutí, zahaleného lehkou mlhou.

Lucie Nováčková