Dílo měsíce
Karel Tondl Zima na vsi, 1919

Karel Tondl
Zima na vsi, 1919

dřevoryt, papír
259 x 189 mm

v expozici Ze sbírek
Masarykovo nám. 24
Jihlava

Český grafik, malíř, ilustrátor a pedagog Karel Tondl (2. července 1893 Krásno nad Bečvou – 3. února 1980 Praha) se narodil na jižní Moravě do rodiny učitele Jana Tondla a jeho ženy Emílie, rozené Pullerlíkové z Polné. Navštěvoval nejprve kroměřížské gymnázium a poté odešel do Prahy, kde v letech 1911–1917 studoval na Akademii výtvarných umění u profesorů Jana Preislera a Maxe Švabinského. Poté pokračoval ve studiu grafiky na pařížské Sorboně (1918–1919) a současně studoval také matematiku, geometrii, perspektivu na ČVUT a dějiny umění, filosofii a estetiku na FF UK. Po studiích cestoval po Evropě a USA, několik let žil ve Švýcarsku a v Paříži, pracoval v gobelínové dílně v Madridu a vatikánských mozaikářských dílnách v Římě. Od roku 1925 působil jako pedagog na Státní grafické škole v Praze.

Leden 2024

Český grafik, malíř, ilustrátor a pedagog Karel Tondl (2. července 1893 Krásno nad Bečvou – 3. února 1980 Praha) se narodil na jižní Moravě do rodiny učitele Jana Tondla a jeho ženy Emílie, rozené Pullerlíkové z Polné. Navštěvoval nejprve kroměřížské gymnázium a poté odešel do Prahy, kde v letech 1911–1917 studoval na Akademii výtvarných umění u profesorů Jana Preislera a Maxe Švabinského. Poté pokračoval ve studiu grafiky na pařížské Sorboně (1918–1919) a současně studoval také matematiku, geometrii, perspektivu na ČVUT a dějiny umění, filosofii a estetiku na FF UK. Po studiích cestoval po Evropě a USA, několik let žil ve Švýcarsku a v Paříži, pracoval v gobelínové dílně v Madridu a vatikánských mozaikářských dílnách v Římě. Od roku 1925 působil jako pedagog na Státní grafické škole v Praze.

Byl jedním ze zakládajících členů SVU Aleš, dále byl členem UB Slovenské v Bratislavě, Societé Nationale des Beaux-Art v Paříži, Print Society v Londýně či Sdružení českých umělců grafiků Hollar.

Karel Tondl byl činným v odborné literatuře, o umění také přednášel i publikoval, řadu let byl výtvarným referentem Naší doby, konal četné umělecko-vědné přednášky a zabýval se tvorbou Hugo Boetingera i grafikou svého učitele na Akademii Maxe Švabinského. Vydával bibliofilie, věnoval se hře na housle a také koncertoval.

Jeho umělecké zaměření bylo všestranné, věnoval se malbě, volné grafice, ilustraci, známkové tvorbě, monumentálním kompozicím a gobelínům. Jeho velikou tvůrčí vášní byla krajina – zobrazoval okolí Prahy, Slovácko, Vysoké Tatry, zaujaly jej rovněž krajinné motivy ze Švýcarska a Francie (hlavně Paříže a Alp).

Těžištěm jeho výtvarné tvorby byla grafika, vynikal jako tvůrce barevných monotypů a dřevorytů. Ukázkou jeho umění v této grafické technice je dřevoryt z roku 1919, který se pod názvem Zima na vsi nachází ve sbírkách Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. Zachycuje motiv charakteristické zimní nálady uprostřed nejmenované vesnice zasypané sněhem, kde se život prostých lidí nezastavil. Na vyšlapané cestičce, klikatící se mezi chalupami, můžeme vidět v popředí venkovskou drůbež a postavy ženy v šátku, malého chlapce i siluetu muže v pozadí. Karel Tondl zde po vzoru svého učitele Maxe Švabinského maximálně využil, v souladu s vybraným námětem, omezené možnosti této oblíbené techniky redukované pouze na prvky černé a bílé, na linie a plochy.

Jana Bojanovská